LĨNH VỰC CÔNG AN

Tải tài liệu ở đây:     

 

Stt

Tên thủ tục

 
1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lư cơ sở kinh doanh

 
2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lư cơ sở kinh doanh

 
3

Cấp mới giấy chứng nhận đăng kư, biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và các loại xe có kết cấu tương tự.

 
4

Cấp lại giấy chứng nhận đăng kư, biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và các loại xe có kết cấu tương tự bị mất.

 
5

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng kư, biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và các loại xe có kết cấu tương tự.

 
6

Cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng kư xe, biển số xe cho chủ xe.

 
7

Đăng kư sang tên xe trong cùng tỉnh.

 
8

Đăng kư sang tên xe, di chuyển xe đi tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương khác.

 
9

Đăng kư sang tên xe trong cùng tỉnh trường hợp xe đă chuyển quyền sở hữu qua nhiều người.

 
10

Đăng kư sang tên, di chuyển xe đi tỉnh khác trường hợp xe đă chuyển quyền sở hữu qua nhiều người.

 
11

Đăng kư xe từ tỉnh khác chuyển đến

 
12

Đăng kư xe từ tỉnh khác chuyển đến trường hợp xe đă chuyển quyền sở hữu qua nhiều người

 
13

Cấp giấy chuyển hộ khẩu trên địa bàn thành phố Hưng Yên

 
14

Xóa đăng kư thường trú trên địa bàn thành phố Hưng Yên

 
15

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu  trên địa bàn thành phố Hưng Yên

 
16

Đăng kư thường trú trên địa bàn thành phố Hưng Yên

 
17

Cấp đổi, cấp lại sổ hộ khẩu

 
18

Tách sổ hộ khẩu

 
19

Cấp mới chứng minh nhân dân

 
20

Cấp đổi, cấp lại chứng minh nhân dân