LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - XĂ HỘI

Tải tài liệu ở đây:     

 

Stt

Tên thủ tục

 
1

Đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng

 
2

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần đối với người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng

 
3

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần

 
4

Đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

 
5

Xác nhận và giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bằt tù đày (Trường hợp đă hưởng trợ cấp một lần)

 
6

Xác nhận và giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bằt tù đày (Trường hợp chưa hưởng trợ cấp một lần)

 
7

Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

 
8

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

 
9

Giải quyết chế độ ưu đăi đối với “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” trường hợp được phong tặng

 
10

Giải quyết chế độ ưu đăi đối với “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” trường hợp được truy tặng

 
11

Giải quyết chế độ ưu đăi đối với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

 
12

Hưởng chế độ ưu đăi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 
13

Hưởng chế độ ưu đăi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 
14

Mua thẻ bảo hiểm y tế

 
15

Đổi hoặc cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”

 
16

Thăm viếng mộ liệt sĩ

 
17

Di chuyển hài cốt mộ liệt sĩ

 
18

Lập Sổ theo dơi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh h́nh

 
19

Đề nghị xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

 
20

Đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm y tế đói với thanh niên xung phong

 
21

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong

 
22

Cấp sổ ưu đăi giáo dục, đào tạo

 
23

Miễn, giảm học phí và chi trả kinh phí hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh, sinh viên ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập

 
24

Tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng, chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xă hội

 
25

Trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xă hội là người cao tuổi

 
26

Trợ cấp xă hội hàng tháng đối với người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong cơ sở bảo trợ nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng

 
27

Hỗ trợ mai táng phí đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xă hội hàng tháng bị chết

 

28

Giải quyết đề nghị trợ cấp xă hội hàng tháng đối với người khuyết tật

 
29

Giải quyết đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đ́nh có người khuyết tật đặc biệt nặng

 
30

Giải quyết đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc

 
31

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi chưa hưởng trợ cấp xă hội hàng tháng

 
32

Tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào nuôi dưỡng chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xă hội

 
33

Hỗ trợ mai táng phí cho người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xă hội hàng tháng bị chết