https://ncov.moh.gov.vn/

Huyện Kim Động - Định hướng phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2010

Đăng ngày 29 - 11 - 2004
100%

 

1. Các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

Huyện Kim Động phấn đấu nhịp độ tăng trưởng kinh tế GDP đạt 10,2%/năm thời kỳ 2001-2005 và 12%/năm, thời kỳ 2006-2010. Phát triển kinh tế nhiều  thành phần trong đó kinh  tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Bộ mặt xã hội nông thôn được thay đổi rõ rệt theo hường đô thị hoá.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, đảm bảo 100% học sinh tốt nghiệp tiểu học được vào trung học cơ sở, 70 - 75% tốt nghiệp THCS được vào Trung học phổ thông và trung học bổ túc văn hoá. Huyện cũng thường xuyên coi trọng chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Tuyên truyền giáo dục để thực hiện tốt kế hoạch hoá dân số.

2. Đinh hướng phát triển các ngành kinh tế

Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp

Phát triển công nghiệp-TTCN đạt tốc độ tăng trưởng cao, thời kỳ 2001-2005 là 26,5%/năm và thời kỳ 2006-2010 là 27,7%/năm; đóng góp 23% GDP vào năm 2005 và 31% vào năm 2010. Phát triển công nghiệp chế biến nông sản  thực phẩm trong kế hoạch 2001-2005 để có tỷ trọng và đạt tốc độ tăng trưởng cao cho toàn ngành công nghiệp-TTCN của huyện. Duy trì và phát triển các doanh nghiệp sản xuất gạch tuynen, quy hoạch lại nghề sản xuất gạch ngói... phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng mà trọng tgâm là công nghiệp may gia công. Phát triển công nghiệp cơ khí sửa chữa phục vụ sản xuất nông nghiệp, giao thông vận tải, sản xuất vật liệu xây dựng... Khôi phục và phát triển các làng nghề ở nông thôn, làng nghề truyền thống.

Nông nghiệp

Chuyển dịch cơ cấu và đẩy mạnh nhịp độ tăng trưởng nông nghiệp. Phát triển trồng trọt theo hướng thay đổi cơ cấu sử dụng đất canh tác. Đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, đưa nhanh các giống lúa cao sản, đặc sản vào sản xuất, tạo nguồn hàng hoá nông sản có chất lượng và có giá trị kinh tế cao. Phấn đấu đến năm 2005, giá trị thu nhập bình quân trên 1 ha canh tác đạt 37 triệu đồng/năm. Phát triển chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính, phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm thời kỳ 2001-2005 đạt 9,7%/năm và thời kỳ 2006 - 2010 là 10,4%/năm; nâng tỷ trọng GDP của ngành chăn nuôi trong GDP nông nghiệp lên 33% vào năm 2005 và 35% vào năm 2010. Đẩy mạnh tốc độ sind hoá đàn bò, nạc hoá đàn lợn và chăn nuôi gia súc, gia cầm theo phương pháp công nghiệp. Tạo vùng nguyên liệu ổn định cho xí nghiệp đông lạnh xuất khẩu tại trung tâm huyện.

Thương mại-dịch vụ

Hình thành và phát triển thương mại thành một ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế của Kim Động và tích cực kích thích sản xuất phát triển. Xây dựng hệ thống chợ, đặc biệt là chợ ở các đầu mối giao lưu, trung tâm dân cư, thị trấn, thị tứ, các cụm kinh tế trọng điểm, trung tâm xã theo quy hoạch chung. Tạo môi trường khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia hoạt động kinh doanh cung ứng vật tư kỹ thuật và hàng hoá với phương châm nhanh chóng, kịp thời giá cả phù hợp.

Tin mới nhất

Các di tích huyện Kim Động qua ảnh(02/04/2015 2:58 CH)

Nét độc đáo trong kiến trúc đình Mai Xá(02/04/2015 2:57 CH)

Di tích đình Mai Viên xã Song mai(30/03/2015 2:57 CH)

Nét đặc sắc của đình Phán Thủy xã Song Mai(30/03/2015 2:57 CH)

Tưng bừng Lễ hội truyền thống đền Vũ Tiên Công – xã Hiệp Cường(30/03/2015 2:57 CH)

Lễ dâng hương, cầu siêu các anh hùng, liệt sỹ và mẹ Việt Nam anh hùng huyện Kim Động(28/07/2013 2:56 CH)

Các di tích huyện Kim Động(18/01/2012 2:55 CH)

Giới thiệu(18/01/2012 2:55 CH)

°
1164 người đang online