Định hướng phát triển

Đăng ngày 21 - 12 - 2010
100%

 

2.1. Mục tiêu chung: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực điều hành của chính quyền; sự đồng thuận trong hệ thống chính trị; phát huy lợi thế và huy động mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh nhằm phát triển toàn diện và bền vững về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, tạo bước chuyển biến tích cực trong nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phấn đấu xây dựng Kim Động trở thành huyện vững mạnh của tỉnh.

2.2. Chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn 2010 – 2015:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 12,5%;

- Giá trị sản xuất các ngành tăng bình quân hàng năm:

Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng trên 5%;

Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng trên 18%;

Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng trên 13%;

- Hàng năm chính quyền huyện đạt TSVM; trên 85% chính quyền xã, thị trấn đạt TSVM;

- Hàng năm có trên 85% tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM, trên 90% đoàn thể vững mạnh;

 

* Đến năm 2015:

- Cơ cấu kinh tế nông nghiệp – công nghiệp, xây dựng – dịch vụ là 28%-35%-37%;

- Thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/ năm;

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn trong 5 năm đạt 300 tỷ đồng;

- 90% dân số được dùng nước sạch và hợp vệ sinh; 100% các xã, thị trấn xây dựng bãi rác thải và 100% thôn, xóm có tổ vệ sinh môi trường;

- Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2% (theo chuẩn năm 2005); tạo việc làm mới cho trên 18.000 lao động, trong đó có trên 70% lao động qua đào tạo;

- Trên 25% xã, thị trấn đạt tiêu chí nông thôn mới;

- Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%; tỷ lệ làng văn hóa đạt 90%; 100% cơ quan, đơn vị văn hóa;

- 50% trường học đạt chuẩn quốc gia;

- Giữ vững 100% xã, thị trấn đạt chuẩn về y tế; 100% xã, thị trấn có bác sỹ; giữ tỷ lệ phát triển dân số ở mức dưới 1%.

Tin mới nhất

Kế hoạch sử dụng đất huyện Kim Động 2017(06/03/2017 9:27 SA)

Hưng Yên: Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí khuyến công quốc gia(26/05/2011 2:54 CH)

Hội nghị đầu bờ mô hình sản xuất dưa chuột theo quy trình VIETGAP(22/04/2011 2:54 CH)

TIỀM NĂNG VÀ THẾ MẠNH(21/12/2010 2:53 CH)

Kết quả phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2005 - 2010(21/12/2010 2:53 CH)

Xã Toàn Thắng (Kim Động): Hoạt động tiểu thủ công nghiệp, làng nghề thu hút 1.500 lao động(14/08/2010 2:53 CH)

Tìm hướng phát triển cho các làng nghề truyền thống ở Kim Động?(14/08/2010 2:53 CH)

Ban quản lý dự án năng lượng nông thôn II: Khởi công gói thầu xây lắp công trình điện hạ áp tại 3...(14/08/2010 2:53 CH)

°
1146 người đang online