Hưng Yên có 3 huyện 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế

Đăng ngày 23 - 02 - 2011
100%

Qua 6 năm xây dựng xã chuẩn quốc gia về y tế, đến nay, 3 huyện ở tỉnh Hưng Yên có 100% số xã đạt chuẩn, gồm Kim Động, Phù Cừ, Mỹ Hào.

 

Đây là các địa phương có nhiều chính sách quan tâm hỗ trợ các xã trong quá trình xây dựng chuẩn quốc gia về y tế. Trung bình, mỗi huyện đầu tư hàng tỷ đồng cho việc xây dựng, nâng cấp, bổ sung cơ sở vật chất trang thiết bị và con người phục vụ cho khám chữa bệnh tại trạm y tế, đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hoá y tế, huy động sự tham gia của các tổ chức. Nhiều trạm y tế được đầu tư xây mới, tu sửa, nâng cấp với kinh phí vài trăm triệu đồng.

Toàn tỉnh hiện có 84% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Xây dựng chuẩn quốc gia về y tế xã góp phần xây dựng toàn diện mạng lưới y tế cơ sở tỉnh từ vệ sinh môi trường, phòng dịch, an toàn thực phẩm... tới khám chữa bệnh. Đến nay, các trạm y tế đạt chuẩn đều triển khai cung cấp dịch vụ tại gia đình; tổ chức các chiến dịch khám bệnh theo từng chuyên khoa: khám mắt, khám phụ khoa, khám bệnh cho học sinh...; chỉ số sử dụng dịch vụ y tế đạt bình quân trên 0,7 lần/năm.

Tin mới nhất

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
382 người đang online