Triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 25 - 06 - 2013
100%

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 10/6/2013 về triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh.

 

Với mục đích xây dựng xã hội học tập dựa trên nền tảng phát triển, đồng thời gắn kết và liên thông giữa giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên; đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời ngoài nhà trường, ưu tiên các đối tượng chính sách, phụ nữ và người bị thiệt thòi. Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” tỉnh Hưng Yên nhằm xóa mù chữ và phổ cập giáo dục; nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề để lao động có hiệu quả hơn, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn; hoàn thiện kỹ năng sống, xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc hơn.

Theo đó, đến năm 2015, tỉnh Hưng Yên phấn đấu trên 99,80% người trong độ tuổi từ 15-60 và 99,90% trong độ tuổi từ 15-35 biết chữ. Đặc biệt ưu tiên xóa mù chữ ở những vùng khó khăn cho phụ nữ, trẻ em gái; đảm bảo tỷ lệ biết chữ cân bằng giữa nam và nữ. 100% cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cấp huyện được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định, đảm bảo sau khi được đào tạo, bồi dưỡng làm việc có hiệu quả hơn so với trước; được trang bị và nâng cao kiến thức về văn hóa công sở, trách nhiệm và đạo đức công vụ; 100% cán bộ, công chức giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý các cấp được đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình quy định; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, ban, bộ phận và tương đương được đào tạo bồi dưỡng theo chương trình quy định trước khi bổ nhiệm; 90% cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin. Đối với cán bộ, công chức xã : 100% cán bộ cấp xã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành theo vị trí công việc; 95% cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn theo chuẩn quy đinh; 75% công chức xã thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm. Đối với lao động nông thôn : 60% lao động nông thôn tham gia học tập cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ sản xuất. Đối với công nhân lao động : 90% công nhân lao động tại khu công nghiệp có trình độ học vấn trung học phổ thông hoặc tương đương; tăng tỷ lệ công nhân lao động có tay nghề cao ở các ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu 95% công nhân qua đào tạo nghề.

Bên cạnh đó, hàng năm tăng dần tỷ lệ học sinh, sinh viên và người lao động tham gia học tập các chương trình giáo dục kỹ năng sống để xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc hơn. Trong đó, phấn đấu 50% học sinh, sinh viên được học kỹ năng sống tại các cơ sở giáo dục.

Mục tiêu đến năm 2020, tỉnh Hưng Yên phấn đấu trên 99,85% người trong độ tuổi từ 15-60 và 99,95% trong độ tuổi từ 15-35 biết chữ; 95% số người biết chữ tiếp tục học tập và không mù chữ trở lại. Tiếp tục duy trì 100% cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cấp huyện được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định; duy trì 100% cán bộ, công chức giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý các cấp được đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình quy định;  100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin; 50% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và 30% có trình độ bậc 3. Đối với cán bộ, công chức xã : 100% cán bộ cấp xã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành theo vị trí công việc; 100% cán bộ cấp xã cho trình độ chuyên môn theo chuẩn quy đinh; 90% công chức xã thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm. Đối với lao động nông thôn : 80% lao động nông thôn tham gia học tập cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ sản xuất. Đối với công nhân lao động : 95% công nhân lao động tại khu công nghiệp có trình độ học vấn trung học phổ thông hoặc tương đương; tăng tỷ lệ công nhân lao động có tay nghề cao ở các ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu 98% công nhân qua đào tạo nghề. Hàng năm tăng dần tỷ lệ học sinh, sinh viên và người lao động tham gia học tập các chương trình giáo dục kỹ năng sống để xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc hơn. Trong đó, phấn đấu 70% học sinh, sinh viên được học kỹ năng sống tại các cơ sở giáo dục.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Đề án đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản gồm: nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc xây dựng xã hội học tập; tổ chức các hoạt động học tập suốt đời thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục như các trung tâm học tập cộng đồng, Trung tâm giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục chính quy làm nhiệm vụ GDTX, cơ sở giáo dục khác; đẩy mạnh hình thức học từ xa, học qua mạng; triển khai các biện pháp hỗ trợ người học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập suốt đời; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình xây dựng xã hội học tập và tăng cường giao lưu học tập trong nước và quốc tế.

Đề án “ Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” tỉnh Hưng Yên được thực hiện dựa trên nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương theo Quyết định 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ, ngân sách tỉnh và nguồn huy động xã hội hóa.

Tin mới nhất

Tuổi trẻ Hưng Yên hưởng ứng 50 năm thực hiện Lời di chúc của Bác(17/05/2019 8:47 SA)

Ra mắt HTX sản xuất đầu tư và phát triển nông nghiệp Đức Thịnh(26/03/2019 10:21 SA)

Thông cáo đặc biệt về lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang(23/09/2018 3:15 CH)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông kiểm tra đê tả sông Hồng (12/07/2013 2:56 CH)

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật (10/07/2013 2:56 CH)

Sản xuất lúa vụ xuân: Đột phá trong chuyển đổi cơ cấu giống, trà vụ (24/06/2013 2:56 CH)

°
566 người đang online