Cấp giấy chứng nhận danh hiệu Làng văn hoá, khu phố Văn hoá

Đăng ngày 22 - 07 - 2013
100%

 

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận danh hiệu Làng văn hoá, khu phố Văn hoá.
- Trình tự thực hiện

Các bước thực hiện đối với cá nhân (tổ chức):
- Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;
- Nộp hồ sơ về Phòng Văn hoá - Thông tin Cấp huyện;
Các bước thực hiện đối cơ quan nhà nước:
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.
- Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư " tiến hành thẩm định
- Tổ chức lễ đón nhận danh hiệu làng văn hoá tại thôn

- Cách thức thực hiện

- Nhận hồ sơ  tại phòng Văn hoá - Thông tin huyện
- BCĐ tiến hành thẩm định.
- Nhận kết quả và tổ chức đón nhận làng Văn hoá

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Báo cáo thành tích 3 năm xây dựng hoặc giữ vững danh hiệu "Làng văn hoá"
- Công văn đề nghị thẩm định của UBND phường, xã, thị trấn;
- Tờ trình của UBND phường, xã, thị trấn;
- Biên bản kiểm tra đánh giá kết quả xây dựng của BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống VH phường, xã, thị trấn
- Số lượng hồ sơ:  04 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Thời gian giải quyết: Thẩm định Làng, Khu phố văn hoá: 90 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ..
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

   Tổchức                                                           

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện
b) Cơ quan hoặc người c thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hoá - Thông tin Cấp huyện
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận                      
- Lệ phí (nếu có): Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Đạt các tiêu chuẩn quy định đối với danh hiệu Làng văn hoá

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23/6/2006 
- Quyết định số 09/2007/QĐ -UBND ngày 13/7/2007 của UBND tỉnh Hưng Yên Về việc quy định “Tiêu chuẩn, thủ tục công nhận danh hiệu "Gia đình văn hoá", "Làng văn hoá", " Tổ dân phố văn hoá" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Tin mới nhất

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ(17/12/2015 2:59 CH)

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG(17/12/2015 2:59 CH)

LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO(17/12/2015 2:59 CH)

LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH - TƯ PHÁP(17/12/2015 2:58 CH)

Thủ tục hành chính(19/10/2015 2:56 CH)

Dịch vụ công trực tuyến huyện Kim Động(22/07/2013 2:56 CH)

Thủ tục cấp phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (Trạm BTS) loại 2(22/07/2013 2:56 CH)

°
2516 người đang online