Thủ tục cấp phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (Trạm BTS) loại 2

Đăng ngày 22 - 07 - 2013
100%

 

 

Thủ tục Cấp phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (Trạm BTS) loại 2
- Trình tự thực hiện

Các bước thực hiện đối với cá nhân (tổ chức):
- Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;
- Nộp hồ sơ về Phòng Văn hoá - Thông tin Cấp huyện;
Các bước thực hiện đối cơ quan nhà nước:
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.
- Thẩm định tại địa điểm lắp trạm thông tin di động BTS loại 2

- Cách thức thực hiện - Nhận hồ sơ và trả kết quả tại phòng Văn hoá Thông tin
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Đơn xin phép xây dựng;
Hợp đồng thuê dặt trạm với chủ công trình;
Bản vẽ sơ đồ vị trí công trình;
Bản vẽ các mặt đứng điển hình của trạm và cột ăng ten lắp đặt vào công trình.
- Số lượng hồ sơ:  02 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Thời gian giải quyết: không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân  
Tổchức                                                           

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Cấp huyện.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hoá - Thông tin
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Thông tin và Truyền thông, phòng Quản lý Đô thị

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép
- Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp phép xây dựng đối với công trình khác là: 100.000đ/giấy phép
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (Sử dụng cho trạm và cột ăng ten được lắp đặt và công trình đã xây dựng BTS loại 2.


- Giấy phép xây dựng (Sử dụng công trình trạm BTS loại 2)
- Thông báo về việc lắp đặt trạm BTS.


(Thông tư Liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 của Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin – Truyền thông)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Phù hợp quy hoạch phát triển bưu chính viễn thông tỉnh Hưng Yên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt quy hoạch phát triển bưu chính viễn thông tỉnh Hưng yên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt quy hoạch phát triển bưu chính viễn thông tỉnh Hưng yên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
Thông tư Liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 của Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin – Truyền thông.
Thông tư số 03/2001/TT-BTC ngày 11/01/2001 bộ Tài chính
Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 27/8/2008 của UBND tỉnh Hưng Yên. V/v Ban hành quy định “Khu vực phải xin giấy phép xây dựng  đối với các trạm thu, phát sóng thông tin di động (trạm BTS) loại 2 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Tin mới nhất

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ(17/12/2015 2:59 CH)

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG(17/12/2015 2:59 CH)

LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO(17/12/2015 2:59 CH)

LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH - TƯ PHÁP(17/12/2015 2:58 CH)

Thủ tục hành chính(19/10/2015 2:56 CH)

Cấp giấy chứng nhận danh hiệu Làng văn hoá, khu phố Văn hoá(22/07/2013 2:56 CH)

Dịch vụ công trực tuyến huyện Kim Động(22/07/2013 2:56 CH)

°
2570 người đang online