Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương

Đăng ngày 18 - 05 - 2016
100%

Ngày 18.5, Tổ kiểm tra số 1 thuộc Đoàn kiểm tra số 2 của Ủy ban Bầu cử tỉnh do ông Đỗ Xuân Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm tổ trưởng đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại các khu vực bỏ phiếu của các xã: Song Mai, Đồng Thanh, Thọ Vinh, Phú Thịnh, Mai Động, Đức Hợp, Hùng An, Ngọc Thanh (Kim Động). Nhìn chung tại các địa điểm đoàn tới kiểm tra, công tác chuẩn bị bầu cử đang được khẩn trương hoàn thành từ việc trang trí khánh tiết, bố trí phòng bỏ phiếu, hòm phiếu và các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho việc bầu cử…

 

 

t

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thọ Vinh (Kim Động)

Tại các địa điểm tới kiểm tra, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu các tổ bầu cử cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bầu cử; chuẩn bị các nguồn ánh sáng dự phòng thích hợp để ứng phó với sự cố mất điện; bảo đảm an toàn khi sử dụng hòm phiếu phụ; bố trí phòng bỏ phiếu thuận lợi cho người dân bỏ phiếu và hoàn thiện quy trình bỏ phiếu; bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình bầu cử, kiểm phiếu; rà soát chỉnh sửa, bổ sung kịp thời danh sách cử tri theo quy định.
 
* Cùng ngày, ông Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng Đoàn kiểm tra số 4 của Ủy ban Bầu cử tỉnh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Yên Mỹ.
Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Nghĩa Hiệp (Yên Mỹ)
Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Nghĩa Hiệp (Yên Mỹ)
Đoàn kiểm tra đã trực tiếp đến 5 tổ bầu cử tại các xã: Đồng Than, Nghĩa Hiệp, Việt Cường và thị trấn Yên Mỹ. 
 
Tại các nơi đoàn đến kiểm tra đều đã chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, cơ bản hoàn thành các nội dung trang trí khánh tiết, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm. Việc niêm yết danh sách cử tri và danh sách, tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại các điểm bỏ phiếu được thực hiện đúng quy định.
 
Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Yên Mỹ, đến nay các bước trong công tác bầu cử đã được Ủy ban Bầu cử các cấp trong huyện thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian, luật định. Công tác tuyên truyền, cổ động được chú trọng, an ninh trật tự được bảo đảm.
 
Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đoàn Văn Hòa yêu cầu Ủy ban Bầu cử huyện Yên Mỹ và các xã, thị trấn trong huyện tập trung cao cho công tác chuẩn bị bầu cử; cần tăng cường công tác tuyên truyền, treo panô, ápphích, khẩu hiệu, cờ… trên các trục đường chính và khu vực bỏ phiếu. Đặc biệt quan tâm đến số lượng cử tri, bảo đảm quyền của tất cả cử tri trong ngày bầu cử.
 
* Ngày 18.5, đoàn kiểm tra số 5 của Ủy ban Bầu cử tỉnh do ông Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Văn Lâm.
 
Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Văn Lâm, đến nay huyện đã thực hiện tốt các bước trong công tác chuẩn bị bầu cử. Toàn huyện có 92 khu vực bỏ phiếu với trên 85 nghìn cử tri. Công tác tổ chức tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 với cử tri diễn ra công khai, dân chủ, đúng luật định.
 
Qua kiểm tra thực tế tại các xã: Lạc Đạo, Tân Quang và Minh Hải cho thấy việc niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt những người ứng cử được thực hiện đúng, chính xác, kịp thời; công tác tuyên truyền được tăng cường, băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng ngày bầu cử được treo trên nhiều tuyến đường thôn, xã; các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân chuyển đến các ngành chức năng giải quyết theo đúng thẩm quyền. 
 
Tại các điểm kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Minh Ngọc lưu ý các địa phương cần tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự; tiếp tục rà soát, phát đến tay cử tri thẻ cử tri và phiếu bầu cử; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các khu vực bỏ phiếu, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử...
 
* Ngày 18.5, đoàn kiểm tra số 5 của Ủy ban bầu cử tỉnh do ông Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại huyện Mỹ Hào.
 
Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Mỹ Hào, thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện đã cơ bản hoàn tất. Các tổ bầu cử ở 13 xã, thị trấn của huyện đã hoàn thành việc phát thẻ cử tri đến người dân; tiếp nhận phiếu bầu cử, đóng dấu, phân loại và niêm phong, bảo quản chu đáo. 
 
Tại 3 xã Dị Sử, Xuân Dục, Bạch Sam, đoàn đã kiểm tra công tác phân loại, bảo quản phiếu bầu, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết tại các tổ bầu cử, nhất là những khu vực bỏ phiếu phải mượn địa điểm... 
 
Kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngọc Quỳnh yêu cầu huyện rà soát số lượng cử tri là công nhân lao động trong các doanh nghiệp tham gia bầu cử trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn nhanh chóng hoàn tất công tác chuẩn bị, có phương án bảo vệ địa điểm bỏ phiếu, phiếu bầu cử và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để mọi người dân đi bầu cử ngay trong buổi sáng ngày 22.5.
 
* Cùng ngày, Tổ kiểm tra số 2 thuộc Đoàn kiểm tra số 2 của Ủy ban Bầu cử tỉnh do ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại các xã: Hiệp Cường, Vũ Xá, Chính Nghĩa, Nhân La, Vĩnh Xá, Toàn Thắng, Nghĩa Dân và thị trấn Lương Bằng (Kim Động).
 
Đến nay, Ủy ban bầu cử của 8 xã, thị trấn được kiểm tra đã thực hiện tốt các bước trong công tác chuẩn bị bầu cử. Việc tập huấn, triển khai công tác bầu cử đối với các thành viên tổ bầu cử; niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự cho công tác bầu cử được thực hiện nghiêm túc, đúng luật định. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử, người ứng cử được thực hiện kịp thời theo thẩm quyền. 
 
Tại các điểm đến kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ trang trí, chuẩn bị cho các khu vực bỏ phiếu; phân công các thành viên Ủy ban bầu cử đến các khu vực bỏ phiếu kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở; tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Tin mới nhất

(12/06/2018 8:59 SA)

Toàn huyện gần 1.000 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia 2018(08/06/2018 8:07 SA)

Gần 490 nghìn liều vắc-xin tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm(08/06/2018 8:05 SA)

Kim Động: Hơn 30 nghìn hộ nông dân đạt tiêu chí hộ “SXKD giỏi”(08/06/2018 8:04 SA)

Hưng Yên: 13.885 thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT(03/06/2018 9:47 SA)

Huyện nhà: Triển khai kế hoạch hoạt động hè 2018(30/05/2018 9:50 SA)

Tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội trong 6 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ năm trước(30/05/2018 9:46 SA)

HTX Rau sạch và Thương mại Phú Thịnh ứng dụng công nghệ cao vào SX rau an toàn(30/05/2018 9:43 SA)

°
992 người đang online