Quy chế quản lý và hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn huyện Kim Động

Đăng ngày 12 - 10 - 2017
Lượt xem: 338
100%

 

Quyết định ban hành Quy chế: QD_banhanhQuyche_Quanly_tuyentuyen_quangcao.pdf

Nội dung Quy chế: Quy che quan ly-tuyen truyen-quangcao.pdf

Tin mới nhất

Quy định về văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan...(06/02/2020 10:12 SA)

Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT tại UBND huyện Kim Động(24/05/2017 2:47 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
1025 người đang online