Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT tại UBND huyện Kim Động

Đăng ngày 24 - 05 - 2017
Lượt xem: 339
100%

 

Quyết định ban hành Quy chế: QD_ATANTT.pdf

Tin mới nhất

Quy định về văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan...(06/02/2020 10:12 SA)

Quy chế quản lý và hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn...(12/10/2017 11:06 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
210 người đang online