Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019- 2024

Đăng ngày 23 - 10 - 2018
100%

 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019- 2024.

Theo Kế hoạch, quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội phải được chuẩn bị chu đáo, trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ. Kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ cơ quan chuyên trách MTTQ Việt Nam các cấp theo Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 05/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Nội dung Đại hội: Đánh giá tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019, xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024; Thảo luận góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội của cấp mình và dự thảo văn kiện Đại hội cấp trên trực tiếp; góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII; Hiệp thương dân chủ cử ra ủy ban MTTQ Việt Nam khóa mới; Hiệp thương dân chủ cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp.

Thời gian Đại hội MTTQ Việt Nam xã, thị trấn không quá 01 ngày, hoàn thành trong quý I năm 2019; thời gian Đại hội MTTQ Việt Nam huyện không quá 02 ngày hoàn thành trong tháng 5 năm 2019; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lựa chọn 01 xã, thị trấn tổ chức đại hội điểm, để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã.

Tin mới nhất

Thủ tướng chỉ thị bảo đảm đón Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn, tiết kiệm(04/01/2019 10:05 SA)

Hệ lụy từ cho vay tín dụng đen(28/12/2018 11:18 SA)

Gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn huyện Kim Động nhân kỷ niệm 74 năm...(25/12/2018 10:34 SA)

Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị TW8 - khóa XII và Học...(19/12/2018 8:45 SA)

Đồng chí Bùi Văn Phúc – PBTTT huyện ủy, CT HĐND huyện tiếp và làm việc với đoàn công tác của xã...(18/12/2018 9:34 SA)

Người tham gia Bảo hiểm y tế sẽ có thêm quyền lợi từ ngày 01/12/2018(03/12/2018 8:57 SA)

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2018 trên địa bàn huyện(30/11/2018 3:18 CH)

Công an huyện tổ chức hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”(30/11/2018 3:15 CH)

°
1812 người đang online