Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019- 2024

Đăng ngày 23 - 10 - 2018
100%

 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019- 2024.

Theo Kế hoạch, quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội phải được chuẩn bị chu đáo, trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ. Kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ cơ quan chuyên trách MTTQ Việt Nam các cấp theo Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 05/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Nội dung Đại hội: Đánh giá tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019, xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024; Thảo luận góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội của cấp mình và dự thảo văn kiện Đại hội cấp trên trực tiếp; góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII; Hiệp thương dân chủ cử ra ủy ban MTTQ Việt Nam khóa mới; Hiệp thương dân chủ cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp.

Thời gian Đại hội MTTQ Việt Nam xã, thị trấn không quá 01 ngày, hoàn thành trong quý I năm 2019; thời gian Đại hội MTTQ Việt Nam huyện không quá 02 ngày hoàn thành trong tháng 5 năm 2019; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lựa chọn 01 xã, thị trấn tổ chức đại hội điểm, để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã.

Tin mới nhất

UBND huyện tiếp và làm việc với đoàn lãnh đạo sở Văn hóa, THể thao và Du lịch tỉnh về tình hình...(15/03/2019 10:33 SA)

Câu lạc bộ bóng đá Bảo Khê vô địch giải bóng đá các CLB mở rộng 2019(02/03/2019 11:03 SA)

Đại hội đại biểu Hội LHTNVN xã Phú Thịnh(02/03/2019 11:22 SA)

Kim Động tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2019(02/03/2019 10:56 SA)

Phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi(27/02/2019 7:52 SA)

Giao ban Thường trực HĐND các huyện, thành phố(26/02/2019 7:48 SA)

Huyện Kim Động tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2019(20/02/2019 8:33 SA)

Kim Động, tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019(24/01/2019 7:27 CH)

°
368 người đang online