https://ncov.moh.gov.vn/

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2018 trên địa bàn huyện

Đăng ngày 30 - 11 - 2018
100%

Năm 2018, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện đã thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị theo đúng nội dung chương trình, kế hoạch đề ra. Đối với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản, bồi dưỡng các chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ, các chương trình lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể; các chương trình bồi dưỡng, tổ chức hội nghị thông tin thời sự, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp được triển khai đầy đủ, kết quả đáng khích lệ qua kết quả mở lớp.

 

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, đã mở được 28/28 lớp đạt 100% kế hoạch đã đặt ra với tổng số học viên là 2.437/2.370 đạt 101,6% kế hoạch. Trong đó, chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị là 6 lớp với 399 học viên; chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ 17 lớp với 1.590 học viên và chương trình bồi dưỡng chuyên đề 05 lớp với 448 học viên…

Việc đổi mới phương pháp giảng dạy được tiếp tục đẩy mạnh để nâng cao chất lượng dạy và học. Nội dung đổi mới theo hướng giảm tải phần lý thuyết, tăng kỹ năng thực hành, đặc biệt là kỹ năng định hướng xử lý tốt các tình huống phát sinh ở cơ sở, trao đổi thông tin 2 chiều, tạo không khí thoải mái nhằm cởi mở phát huy tính chủ động, tích cực của người học. Các lớp cũng thường xuyên mở các phóng sự phim tài liệu về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để học viên có thêm tư liệu nghiên cứu.

Công tác quản lý các lớp học tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện có nhiều đổi mới đó là sắp xếp học viên ngồi học theo sơ đồ; mỗi lớp học khi khai giảng đều quán triệt nội quy học tập nghiêm túc, thành lập ban cán sự lớp để giúp cho bộ phận giáo vụ của Trung tâm quản lý lớp học tốt hơn. Sau khi kết thúc các lớp bồi dưỡng tập huấn, học viên đều viết bài thu hoạch, giảng viên chấm bài, đánh giá chất lượng bài nghiêm túc. Ngoài nội dung chương trình theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã bổ sung chương trình lịch sử đảng bộ tỉnh cho lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, các trung tâm bồi dưỡng chính trị đã chủ động lồng ghép một số chuyên đề lịch sử của địa phương, các chuyên đề mang đặc thù chuyên môn nghiệp vụ theo từng lớp bồi dưỡng.

Tin mới nhất

Huyện Kim Động 100% Đảng bộ cơ sở hoàn thành tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025(21/03/2020 3:44 CH)

Đại hội Đảng bộ quân sự huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025(21/03/2020 11:08 SA)

Đại hội Đảng bộ Công an huyện Kim Động lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025(18/03/2020 2:44 CH)

Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Xá lần thứ 26, nhiệm kỳ 2015 – 2020(17/03/2020 11:49 SA)

Đại hội Đảng bộ xã Toàn Thắng lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020 – 2025.(17/03/2020 3:10 CH)

Đại hội Đảng bộ xã Phạm Ngũ Lão lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020 – 2025.(16/03/2020 9:16 CH)

Đại hội Đảng bộ xã Nghĩa Dân lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025(16/03/2020 2:53 CH)

Đại hội Đảng bộ xã Đức Hợp lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025(10/03/2020 3:05 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
580 người đang online