BCH Đảng bộ huyện khóa XXII: Tổ chức Hội nghị lần thứ 17

Đăng ngày 07 - 11 - 2018
100%

Ngày 6/11, tại Hội trường lớn của huyện, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII tổ chức Hội nghị lần thứ 17, nhằm đánh giá tình hình, kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời thực hiện quy trình kiện toàn Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT huyện ủy, nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận, thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 22 và một số nội dung quan trọng khác. Dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Hòa - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hùng Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Bùi Văn Phúc - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Học- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo Ban tổ chức, UBKT Tỉnh ủy; đại biểu các Ban xây dựng Đảng của tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; các đ/c trong BTV huyện ủy, ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Ủy viên UBKT Huyện ủy; Trưởng các ban, phòng, ngành, đoàn thể của huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22, kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2016-2020) trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, với sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của nhân dân và doanh nghiệp trong huyện, nên trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội, huyện nhà đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2018 ước đạt 7,5%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 dự kiến đạt 45 triệu đồng, đạt 75% mục tiêu và tăng 10 triệu đồng so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ. Có thêm 16 doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn huyện, đạt 80% kế hoạch. Thu ngân sách từ năm 2016 đến nay được gần 400 tỷ đồng, đạt 72,72% KH. Có 10/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến đến hết năm 2018 có thêm 3 xã đạt chuẩn, chiếm 81,25%, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh theo hướng hàng hóa, đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa theo hướng tập trung, gắn với tăng cường áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, góp phần tăng năng suất và chất lượng nông sản. Giá trị thu trên 1 ha đất canh tác năm 2017 đạt 172,8 triệu đồng, đạt 96% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo dự kiến năm 2018 là 3%, tỷ lệ làng văn hóa năm 2018 ước đạt 97,5%; tỷ lệ người dân có thẻ BHYT tính đến tháng 6/2018 đạt 82,5% (vượt mục tiêu kế hoạch đề ra); tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2017 tăng 0,74%. Năm 2017, có 16/17 xã, thị trấn đạt chuẩn về y tế, chiếm 94% KH. Các chỉ tiêu về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM, MTTQ và tổ chức chính trị xã hội đạt vững mạnh và kết nạp đảng viên mới đều đạt mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, công tác quốc phòng – an ninh được tăng cường, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, ngày càng vững mạnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đ/c Nguyễn Hùng Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh một số nội dung mà các cấp, các ngành cần thực hiện trong thời gian tới để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22 như: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo của mỗi cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; tăng cường thanh tra, kiểm tra giám sát thực thi nhiệm vụ của cán bộ công chức. Quyết liệt thực hiện hiệu quả các Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội, các chủ trương đột phá của huyện về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chú trọng cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân; tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các công trình, dự án theo Quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2035. Quan tâm phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa – xã hội, nhất là nâng cao chất lượng công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, văn minh; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng TSVM, trọng tâm là nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; chú trọng thực hiện quy định mới về công tác cán bộ; chính quyền các cấp nâng cao hơn nữa năng lực quản lý điều hành, giải quyết kịp thời các phát sinh, vuớng mặc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH…

Một số hình ảnh nổi bật

Tin mới nhất

Thủ tướng chỉ thị bảo đảm đón Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn, tiết kiệm(04/01/2019 10:05 SA)

Hệ lụy từ cho vay tín dụng đen(28/12/2018 11:18 SA)

Gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn huyện Kim Động nhân kỷ niệm 74 năm...(25/12/2018 10:34 SA)

Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị TW8 - khóa XII và Học...(19/12/2018 8:45 SA)

Đồng chí Bùi Văn Phúc – PBTTT huyện ủy, CT HĐND huyện tiếp và làm việc với đoàn công tác của xã...(18/12/2018 9:34 SA)

Người tham gia Bảo hiểm y tế sẽ có thêm quyền lợi từ ngày 01/12/2018(03/12/2018 8:57 SA)

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2018 trên địa bàn huyện(30/11/2018 3:18 CH)

Công an huyện tổ chức hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”(30/11/2018 3:15 CH)

°
1791 người đang online