Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử 2018

Đăng ngày 15 - 02 - 2018
100%

Ngày 30/1/2018, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn số 39-HD/BTGTU hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử 2018

 

Nội dung Hướng dẫn: HD so 39HD/BTGTU

Tin mới nhất

Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở ngày 15.1.2019(15/01/2019 10:46 SA)

TÀI LIỆU HỌC TẬP CÁC NỘI DUNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XII CỦA ĐẢNG(04/01/2019 10:07 SA)

°
1020 người đang online