Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử 2018

Đăng ngày 15 - 02 - 2018
100%

Ngày 30/1/2018, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn số 39-HD/BTGTU hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử 2018

 

Nội dung Hướng dẫn: HD so 39HD/BTGTU

Tin mới nhất

TÀI LIỆU HỌC TẬP CÁC NỘI DUNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XII CỦA ĐẢNG(04/01/2019 10:07 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
502 người đang online