Hưng Yên: Báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII

Đăng ngày 21 - 05 - 2018
100%

Ngày 19.5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII và việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII. Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các ông: Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các vị nguyên Thường trực Tỉnh ủy; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, thủ trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể, lãnh đạo các huyện, thành phố.

 

  Toàn cảnh hội nghị  
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ thông báo những kết quả quan trọng của Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII.
 
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 7.5 đến ngày 12.5, BCH Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ bảy để thảo luận, cho ý kiến về 3 đề án: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) và 4 vấn đề quan trọng khác. 
 
Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào các đề án, báo cáo.
 
Đối với đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị đã đánh giá đúng tình hình về công tác cán bộ, những kết quả đạt được, đặc biệt là nguyên nhân của những bất cập, hạn chế dẫn đến hiệu quả thực hiện công tác cán bộ còn thấp; những quan điểm về công tác cán bộ trong tình hình hiện nay và xác định mục tiêu tổng quát cũng như mục tiêu cụ thể của từng giai đoạn. Đồng thời, đề ra những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. 
 
Với mục đích hướng tới việc trả lương cho người lao động theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, phù hợp với nguồn lực của Nhà nước, bảo đảm tương quan hợp lý với tiền lương trên thị trường lao động,do đó, Hội nghị lần này đã đưa đề án “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” để thảo luận nhằm mục đích xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia khoa học, hiện đại, phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
 
Với đề án “Về cải cách chính sách BHXH”, BCH Trung ương Đảng đã đưa ra quan điểm phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng – hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững.
 
Cả hai đề án về chính sách tiền lương và BHXH đã được Hội nghị thẳng thắn đánh giá tình hình, thực trạng và những nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, bất cập. Sau khi nghe thảo luận và đóng góp ý kiến của các đại biểu, BCH đã thống nhất và đề ra mục tiêu, nội dung cải cách, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện với những lộ trình triển khai theo từng lĩnh vực.
 
Các nội dung cơ bản của 3 đề án trên đã được Hội nghị thống nhất và thông qua bằng các văn kiện nghị quyết. Đồng thời giao cho Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo hoàn chỉnh, ban hành chính thức và tổ chức thực hiện các Nghị quyết nêu trên. 
 
Tại Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII đã báo cáo kết quả kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương sáu đến Hội nghị Trung ương bảy khóa XII; Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng…
 
Sau Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII, các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức hội nghị quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết bằng các kế hoạch cụ thể. Đặc biệt là Nghị quyết về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, tỉnh Hưng Yên đã có kế hoạch và triển khai thực hiện theo lộ trình, bắt đầu từ năm 2018.
 
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ cho biết, sau khi các văn kiện Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII được ban hành chính thức, tỉnh sẽ tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện với chương trình cụ thể. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ mong muốn các cấp, các ngành trong tỉnh nhất là đội ngũ cán bộ, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2018 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tin mới nhất

Tuổi trẻ Hưng Yên hưởng ứng 50 năm thực hiện Lời di chúc của Bác(17/05/2019 8:47 SA)

Sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống...(07/05/2019 3:51 CH)

Trường THPT Nghĩa Dân tuyên truyền ATGT, phòng chống ma túy, bạo lực học đường.(06/05/2019 8:22 SA)

Nhiều điểm mới trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)(03/05/2019 10:49 SA)

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Kim Động năm 2018(18/04/2019 4:47 CH)

Hội nghị tập huấn Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện hương ước,...(05/04/2019 4:00 CH)

Giao lưu bóng đá CLB UBND huyện với CLB công ty Liên Doanh Maz Aisa(28/03/2019 9:18 SA)

Hiệu quả mô hình thu gom phế liệu tại chi hội phụ nữ thôn Vân Nghệ - xã Mai Động(26/03/2019 10:28 SA)

°
305 người đang online