Huyện nhà vận động xây dựng Quỹ khuyến học 2018

Đăng ngày 07 - 08 - 2018
100%

 

     Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Ban vận động quỹ khuyến học huyện vừa có kế hoạch vận động xây dựng quỹ khuyến học năm 2018. Theo Kế hoạch, đợt vận động cao điểm xây dựng quỹ khuyến học năm 2018 trên địa bàn huyện nhà được thực hiện từ ngày 15/8 đến 05/10. Đối tượng vận động là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang mức vận động ủng hộ 1 ngày lương trở lên; Người hưởng phụ cấp, hưu trí, mất sức vận động tự nguyện tham gia ủng hộ tối thiểu 25 nghìn đồng; Mỗi hộ gia đình ủng hộ tự nguyện từ 15 nghìn đồng trở lên; Học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT, học viên Trung tân GDNN-GDTX vận động ủng hộ tối thiểu 10 nghìn đồng (Trừ học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, học sinh con gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn); các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn, các hộ kinh doanh dịch vụ, các tổ chức xã hội, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, các cá nhân có lòng hảo tâm vận động tham gia ủng hộ với khả năng cao nhất.

   Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch vận động xây dựng quỹ khuyến học năm 2018, các cấp, các ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, CCVC, người lao động và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của hoạt động khuyến học, khuyến tài. Phấn đấu, mỗi xã, TT vận động được nguồn quỹ từ 40-50 triệu đồng; quỹ cấp huyện phấn đấu vận động được 200 triệu đồng trở lên.

Tin mới nhất

Kim Động tổng kết công tác giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học...(16/08/2018 2:54 CH)

Kim Động bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2018(14/08/2018 2:38 CH)

Kim Động khai mạc giải bơi các nhóm tuổi thiếu niên, nhi đồng hè năm 2018(13/08/2018 2:58 CH)

Kim Động tổ chức Hội thi cán bộ kiểm tra giỏi năm 2018(01/08/2018 2:35 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà thương binh tiêu biểu nhân dịp 27/7 tại huyện Kim Động(30/07/2018 9:41 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà thương binh tiêu biểu nhân dịp 27/7(30/07/2018 9:28 SA)

Huyện Đoàn Kim Động khởi công xây dựng công trình Thanh niên cấp huyện năm 2018(11/07/2018 9:30 SA)

Toàn huyện ước thu gần 69 tỷ đồng từ cây màu xuân – hè(06/07/2018 10:40 SA)

°
799 người đang online