Huyện nhà vận động xây dựng Quỹ khuyến học 2018

Đăng ngày 07 - 08 - 2018
100%

 

     Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Ban vận động quỹ khuyến học huyện vừa có kế hoạch vận động xây dựng quỹ khuyến học năm 2018. Theo Kế hoạch, đợt vận động cao điểm xây dựng quỹ khuyến học năm 2018 trên địa bàn huyện nhà được thực hiện từ ngày 15/8 đến 05/10. Đối tượng vận động là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang mức vận động ủng hộ 1 ngày lương trở lên; Người hưởng phụ cấp, hưu trí, mất sức vận động tự nguyện tham gia ủng hộ tối thiểu 25 nghìn đồng; Mỗi hộ gia đình ủng hộ tự nguyện từ 15 nghìn đồng trở lên; Học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT, học viên Trung tân GDNN-GDTX vận động ủng hộ tối thiểu 10 nghìn đồng (Trừ học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, học sinh con gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn); các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn, các hộ kinh doanh dịch vụ, các tổ chức xã hội, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, các cá nhân có lòng hảo tâm vận động tham gia ủng hộ với khả năng cao nhất.

   Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch vận động xây dựng quỹ khuyến học năm 2018, các cấp, các ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, CCVC, người lao động và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của hoạt động khuyến học, khuyến tài. Phấn đấu, mỗi xã, TT vận động được nguồn quỹ từ 40-50 triệu đồng; quỹ cấp huyện phấn đấu vận động được 200 triệu đồng trở lên.

Tin mới nhất

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Kim Động năm 2018(18/04/2019 4:47 CH)

Hội nghị tập huấn Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện hương ước,...(05/04/2019 4:00 CH)

Giao lưu bóng đá CLB UBND huyện với CLB công ty Liên Doanh Maz Aisa(28/03/2019 9:18 SA)

Hiệu quả mô hình thu gom phế liệu tại chi hội phụ nữ thôn Vân Nghệ - xã Mai Động(26/03/2019 10:28 SA)

Huyện nhà tổng kết công tác tuyển quân và công tác giáo dục QPAN năm 2018, triển khai nhiệm vụ...(21/03/2019 11:19 SA)

UBND huyện tiếp và làm việc với đoàn lãnh đạo sở Văn hóa, THể thao và Du lịch tỉnh về tình hình...(15/03/2019 10:33 SA)

Câu lạc bộ bóng đá Bảo Khê vô địch giải bóng đá các CLB mở rộng 2019(02/03/2019 11:03 SA)

Đại hội đại biểu Hội LHTNVN xã Phú Thịnh(02/03/2019 11:22 SA)

°
1809 người đang online