TÀI LIỆU HỌC TẬP CÁC NỘI DUNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XII CỦA ĐẢNG

Đăng ngày 04 - 01 - 2019
100%

 

TÀI LIỆU HỌC TẬP CÁC NỘI DUNG

HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XII CỦA ĐẢNG

 

 

Tải tài liệu:Tài liệu TW8K12(1) (1).doc

Tin mới nhất

Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở ngày 15.1.2019(15/01/2019 10:46 SA)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử 2018(15/02/2018 9:44 SA)

°
2845 người đang online