Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đực, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng ngày 04 - 01 - 2019
Lượt xem: 397
100%

 

XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN,PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂNTHEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

(Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2019)

 

Tải tài liệu: TAI LIEU CHUYEN DE 2019 (2).doc

Tin mới nhất

Sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống...(08/05/2019 3:51 CH)

Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị TW8 - khóa XII và Học...(20/12/2018 8:45 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
696 người đang online