Luật giáo dục

Đăng ngày 01 - 11 - 2019
Lượt xem: 180
100%

 

Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019, hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020
  • TRÍCH YẾU:Luật Giáo dục
  • SỐ HIỆU:43/2019/QH14
  • LOẠI VĂN BẢN:Luật / Bộ Luật
  • LĨNH VỰC:Giáo dục - Đào tạo
  • NGÀY BAN HÀNH:14/06/2019
  • NGÀY HIỆU LỰC:01/07/2020
  • CƠ QUAN BH:Quốc hội
  • NGƯỜI KÝ:Nguyễn Thị Kim Ngân
  • ĐÍNH KÈM:Luật Giáo dục 2019.pdf

Tin mới nhất

Tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống dịch Covid-19(05/09/2021 9:30 SA)

Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 13/5/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với...(24/06/2021 3:46 CH)

Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến(08/04/2021 11:03 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV và...(19/03/2021 2:35 CH)

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội...(11/02/2021 9:25 SA)

Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1887/QĐ-BTP về việc ban hành Bộ tài liệu bồi dưỡng tập huấn...(02/10/2020 2:42 CH)

Tuyên truyền , phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV và...(09/09/2020 2:17 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV...(12/03/2020 4:33 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
936 người đang online