Luật sửa đổi một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và sở hữu trí tuệ

Đăng ngày 01 - 11 - 2019
100%

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ số 42/2019/QH14 ngày 14/6/2019, hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2019

Tin mới nhất

Luật phòng , chông tác hại của rượu bia và thuốc lá(01/11/2019 10:39 SA)

Luật giáo dục(01/11/2019 10:36 SA)

Luật phòng, chống tham nhũng(01/11/2019 10:35 SA)

Luật thi hành án hình sự(01/11/2019 10:31 SA)

Luật quản lý thuế(01/11/2019 10:28 SA)

Kế hoạch tuyên truyền các văn bản pháp luật mới được thông qua tại kỳ họp quốc hội thứ 6, 7 khóa XIV(01/11/2019 10:21 SA)

CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN” NĂM 2019(06/05/2019 9:12 SA)

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 2018(01/03/2019 3:30 CH)

°
2981 người đang online