Năm 2020, Kim Động phấn đấu thu nhập đạt 72 triệu đồng/người/năm

Đăng ngày 14 - 12 - 2019
Lượt xem: 464
100%

Trong 2 ngày 11 và 12.12, HĐND huyện Kim Động khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành kỳ họp thứ 9 đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020.

 

Theo báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội năm 2019 của UBND huyện trình tại kỳ họp, giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng 9,29%. Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp – công nghiệp, xây dựng – thương mại, dịch vụ: 13,42% – 57,8 % – 28,78 %. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 235 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,01%... 

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. 16/16 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020 . 

Sản xuất công nghiệp, xây dựng; hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển; huyện vừa được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động đến năm 2035. Năm 2019, huyện tiếp tục tập trung cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường tiếp tục được tăng cường. 

Chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì và nâng lên; công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được quan tâm. Công tác lao động, giải quyết việc làm và đào tạo nghề được triển khai tích cực. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội.  Quốc phòng và quân sự địa phương; an ninh trật tự trên địa bàn được bảo đảm.

Năm 2020, huyện phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 10,7% - 12%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 155 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 72 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,8%... Huyện tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng các mô hình sản xuất cho hiệu quả cao; hỗ trợ về cơ chế, chính sách để hình thành các HTX kiểu mới. Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư. Tập trung khai thác tốt các nguồn thu ngân sách nhà nước. Tiếp tục quan tâm lĩnh vực văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chăm lo đời sống các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội; bảo đảm an sinh xã hội; quốc phòng - an ninh.

Tin mới nhất

Huyện Kim Động: Triển khai thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn(21/03/2023 2:59 CH)

Ngân hàng CSXH huyện: Tiếp tục triển khai chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội (09/02/2023 7:04 SA)

Ngân hàng CSXH huyện: Tiếp tục triển khai hoạt động tín dụng chính sách đối với hộ nghèo, đối...(15/12/2022 10:49 SA)

Ngân hàng CSXH huyện: Thực hiện tăng mức cho vay đối với HSSV theo QĐ số 05/2022/QĐ-TTg của thủ...(15/11/2022 3:26 CH)

Ngân hàng CSXH huyện: Thực hiện điều chỉnh tăng lãi suất huy động tiền gửi dân cư từ ngày 28/9/2022(28/09/2022 8:07 SA)

Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Kim Động: Khai trương điểm giao dịch Ngân hàng tự động Autobank CDM(29/08/2022 2:33 CH)

Huyện Kim Động: Công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với cụm công nghiệp Chính...(04/08/2022 4:34 CH)

Huyện Kim Động: Phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu thụ nhãn (27/08/2021 2:47 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
162 người đang online