https://ncov.moh.gov.vn/

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019

Đăng ngày 21 - 06 - 2019
Lượt xem: 56
100%

 

Tải báo cáo tại đây: BC KTXH 2019001.pdf

Tin mới nhất

Dự thảo kết quả xây dựng nông thôn mới đến hết năm 2019 của huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên (27/01/2020 3:34 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
49 người đang online