Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi

Đăng ngày 06 - 03 - 2019
100%

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi, đồng thời giúp khống chế, dập tắt dịch, không để lây lan diện rộng gây thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi, phòng Văn hóa à Thông tin huyện đè nghị UBND các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo Đài truyền thanh cơ sở tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về những nội dung sau:

 

Nội dung Công văn: CV tăng cương tuyên truyền dịch tả lợn Châu Phi.doc

Xem các văn bản chỉ đạp điều hành và nộ dung tuyên truyền tại đường dẫn bên dưới:

Các văn bản chỉ đạo điều hành và nội dung tuyên truyền

 

Tin mới nhất

Tăng cường tuyên truyền chống rác thải nhựa trong giai đoạn hiện nay(17/07/2019 10:52 SA)

Tài liệu Tuyên truyền Dịch tả lợn Châu phi(06/03/2019 10:29 SA)

°
716 người đang online