Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở ngày 15.1.2019

Đăng ngày 15 - 01 - 2019
100%

 

Hướng dẫn Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở 15.1.2019

15.1.2019-HD tuyên truyền tháng PVH.doc

Tin mới nhất

TÀI LIỆU HỌC TẬP CÁC NỘI DUNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XII CỦA ĐẢNG(04/01/2019 10:07 SA)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử 2018(15/02/2018 9:44 SA)

°
829 người đang online