Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

Đăng ngày 24 - 05 - 2019
100%

Sáng ngày 23/5, BTV Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu của huyện có đ/c Nguyễn Hùng Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, đ/c Bùi Văn Phúc - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đ/c Nguyễn Văn Học - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; cùng các đ/c trong BTV Huyện ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII; các đ/c ủy viên UBKT Huyện ủy, Lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy ; đại diện lãnh đạo các ban, phòng, ngành, UBMTTQ, đoàn thể huyện; Bí thư các chi, Đảng bộ khối cơ quan trực thuộc Huyện ủy ; Bí thư, phó Bí thư Đảng ủy, cán bộ công chức văn hóa các xã, thị trấn và đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đ/c Trần Thị Thanh Thủy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) của BTV Tỉnh ủy; nghe và tham gia phần tham luận theo sự điều hành của đ/c Nguyễn Văn Phóng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về các vấn đề liên quan đến thực hiện NQ số 33 và Chương trình hành động số 34 của BTV Tỉnh ủy thực hiện NQ 33 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI). Đối với huyện nhà: Thực hiện NQ 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI), trong 5 năm qua, BTV Huyện ủy luôn bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch và các văn bản cụ thể hóa, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên thực hiện NQ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát và tự giám sát được coi trọng ; chủ động, thiết thực hơn trong công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người ; quan tâm, xây dựng các thiết chế văn hóa, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của nhân dân. Đặc biệt, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành các chủ trương, quan điểm của Trung ương, tỉnh ủy về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết có sự chuyển biến rõ nét. Trong đó, nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện theo tinh thần Nghị quyết số 33 được gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết TW4 khóa XI, Nghị quyết TW4 khóa XII. 5 năm qua, huyện mở được 65 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 5.600 lượt CB,CC,VC tham gia, tổ chức 68 lớp đào tạo nghề cho hơn 1.800 học viên ; ban hành Đề án và thu hút được 37 sinh viên tốt nghiệp Đại học về làm công chức dự bị ở các xã, thị trấn. Chú trọng đầu tư cho phát triển GDĐT với kinh phí hơn 80 tỷ đồng, nâng tổng số trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia trong toàn huyện lên 29/51 trường. Công tác giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử địa phương được các cấp, các ngành, địa phương chú trọng thực hiện, với 100% các trường học trên địa bàn đưa nội dung văn hóa, lịch sử địa phương vào chương trình giảng dạy, góp phần giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử địa phương đối với thế hệ trẻ của huyện. Hoạt động văn học nghệ thuật được triển khai với nhiều hình thức như : thành lập các CLB thơ, phục hồi và bảo tồn một số loại hình nghệ thuật quần chúng như : Chèo, trống quân, ca trù, hát Xẩm tại các xã Hùng An, Đồng Thanh, thị trấn Lương Bằng...góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân. Cùng với đó, việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh được gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, trong đó, chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động văn hóa, TDTT . Đến nay, huyện đã xây dựng và đưa vào sử dụng Nhà văn hóa trung tâm huyện đạt chuẩn theo quy định, 12/17 xã, thị trấn có Nhà văn hóa, chiếm tỷ lệ 70,5%, có 78 nhà văn hóa tại 65 thôn. Toàn huyện có 96 thư viện, tủ sách được trang bị và bổ sung các loại sách, báo, tạp chí hàng năm, nhằm khơi dậy văn hóa đọc trong nhân dân. Công tác xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa được triển khai tích cực.

Về thực hiện các giải pháp nêu trong NQ số 33, 5 năm qua, cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa ; thực hiện nghiêm túc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về văn hóa kết hợp với thanh, kiểm tra nhằm xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN về văn hóa trên địa bàn ; coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, đồng thời tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực này, trong đó đã trình cấp có thẩm quyền cho phép trùng tu, tôn tạo, sửa chữa một số hạng mục của 28 di tích ; chỉ đạo phục hồi các di tích, di chỉ gắn với các hoạt động tín ngưỡng văn hóa trên địa bàn như : phục hồi văn chỉ ở chợ Gò (thôn Thanh Cù), xây dựng Đền thờ tướng quân Phạm Bạch Hổ ở thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh...

Trong thời gian tới, BTV Huyện ủy đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW và chương trình hành động số 34 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết trên địa bàn huyện.

Nhân dịp này, có 2 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) của huyện nhà được Ban thường vụ tỉnh ủy biểu dương, tặng bằng khen./.  

Tin mới nhất

Khánh thành nhà truyền thống nơi Bác Hồ về thăm xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động(18/09/2019 3:24 SA)

Hội đồng nhân dân huyện Kim Động khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp bất thường)(18/09/2019 3:03 SA)

Nhân kỉ niệm 58 năm ngày Bác Hồ về thăm xã Nghĩa Dân: Các đ/c lãnh đạo huyện dự dâng hương tại...(17/09/2019 3:09 SA)

Chủ tịch UBND huyện Tặng quà tết chung thu cho thiếu nhi xã Vĩnh Xá(13/09/2019 2:48 SA)

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển dụng viên chức làm việc tại BQL dự án đầu tư...(09/09/2019 3:21 CH)

Ông Phạm Huy Bình, Trưởng ban nội chính tỉnh ủy dự lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 tại trường...(06/09/2019 8:57 SA)

Ban chỉ huy quân sự huyện tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó(06/09/2019 8:33 SA)

Kim Động tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020(30/08/2019 2:20 CH)

°
816 người đang online