https://ncov.moh.gov.vn/

CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN” NĂM 2019

Đăng ngày 06 - 05 - 2019
100%

Ngày 09/4/2019 Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1200/KH-BTP về việc tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2019. Cuộc thi được tổ chức với mục đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, kịp thời cập nhật quy định pháp luật mới, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật; giảm thiểu vi phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

Dự kiến thời gian thi được tổ chức từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2019, chia thành 04 đợt. Mỗi đợt có cơ cấu giải thưởng dành cho cá nhân bao gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba.

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi cả nước dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ:http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx

Để hưởng ứng và tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019 thành công trên địa bàn huyện Kim Động, ngày 04/5/2019 UBND huyện Kim Động ban hành Công văn số 209/UBND-PTP, yêu cầu các phòng, ban,ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn quán triệt, tuyên truyền, động viên, khích lệ toàn thể CBCCVC, người lao động và người dân trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi đồng thời đăng tải đường Link về cuộc thi trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan mình.

Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó).

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV...(12/03/2020 4:33 CH)

Luật phòng , chông tác hại của rượu bia và thuốc lá(01/11/2019 10:39 SA)

Luật giáo dục(01/11/2019 10:36 SA)

Luật phòng, chống tham nhũng(01/11/2019 10:35 SA)

Luật sửa đổi một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và sở hữu trí tuệ(01/11/2019 10:32 SA)

Luật thi hành án hình sự(01/11/2019 10:31 SA)

Luật quản lý thuế(01/11/2019 10:28 SA)

Kế hoạch tuyên truyền các văn bản pháp luật mới được thông qua tại kỳ họp quốc hội thứ 6, 7 khóa XIV(01/11/2019 10:21 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
1380 người đang online