Công khai Dự toán ngân sách năm 2019 huyện Kim Động

Đăng ngày 05 - 07 - 2019
100%

 

Quyết định việc công bố công khai Dự toán ngân sách 2019 huyện Kim Động: Du toan NS 2019 huyen Kim Dong.pdf

Tin mới nhất

Công khai Dự toán ngân sách năm 2018 huyện Kim Động(15/01/2018 9:23 SA)

°
736 người đang online