https://ncov.moh.gov.vn/

Công khai Dự toán ngân sách năm 2019 huyện Kim Động

Đăng ngày 05 - 07 - 2019
100%

 

Quyết định việc công bố công khai Dự toán ngân sách 2019 huyện Kim Động: Du toan NS 2019 huyen Kim Dong.pdf

Tin mới nhất

Quyết định công bố công khai ngân sách năm 2020(08/01/2020 9:58 SA)

Công khai Dự toán ngân sách năm 2018 huyện Kim Động(15/01/2018 9:23 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
1299 người đang online