https://ncov.moh.gov.vn/

Công khai Dự toán ngân sách năm 2019 huyện Kim Động

Đăng ngày 05 - 07 - 2019
Lượt xem: 49
100%

 

Quyết định việc công bố công khai Dự toán ngân sách 2019 huyện Kim Động: Du toan NS 2019 huyen Kim Dong.pdf

Tin mới nhất

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước(19/01/2021 10:32 SA)

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 huyện Kim Động(14/01/2021 10:34 SA)

Quyết định công bố công khia quyết toán ngân sách 2019(14/10/2020 3:51 CH)

Quyết định công bố công khai ngân sách năm 2020(08/01/2020 9:58 SA)

Công khai Dự toán ngân sách năm 2018 huyện Kim Động(15/01/2018 9:23 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
467 người đang online