Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển dụng viên chức làm việc tại BQL dự án đầu tư xấy dựng huyên Kim Động 2019

Đăng ngày 09 - 09 - 2019
100%

 

Thông báo: Thong bao.pdf

 

 

 

Tin mới nhất

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
410 người đang online