Tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng, công tác dân vận của Đảng và văn phòng cấp ủy (14,15,18/10/1930-14,15,18/10/2020)

Đăng ngày 16 - 10 - 2020
Lượt xem: 269
100%

Sáng ngày 14/10, tại Hội trường lớn của huyện, BTV Huyện ủy tổ chức Hội nghị kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng (14/10), công tác dân vận của Đảng (15/10) và văn phòng cấp ủy (18/10). Dự Hội nghị có đ.c Đoàn Văn Hòa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; đ.c Nguyễn Hùng Nam -TUV, Bí thư Huyện ủy; đ.c Nguyễn Chi Hội - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy;cùng các đ.c nguyên là thường trực Huyện ủy; nguyên lãnh đạo các Ban Tổ chức, Dân vận, văn phòng HU qua các thời kỳ; các đ.c trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện; thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo một số ban, phòng, ngành của huyện; lãnh đạo, chuyên viên các Ban Tổ chức, Dân vận, Văn phòng HU; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc HU, Phó khối dân vận Đảng ủy, cán bộ văn phòng Đảng ủy các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

 

Diễn văn kỷ niệm do đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy trình bày đã khái quát toàn bộ quá trình trưởng thành, phát triển 90 năm qua của ngành tổ chức xây dựng Đảng, công tác dân vận và văn phòng cấp ủy. Cùng với sự ra đời, trưởng thành và phát triển của Đảng CSVN, trong quá trình hoạt động cách mạng, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu cho cấp ủy, tổ chức thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, công tác tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, chuyên viên, nhân viên ngành tổ chức XDĐ luôn khắc phục khó khăn, sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình, từ đó tham mưu giúp cấp ủy huyện xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng; tham mưu xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM.

Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Quán triệt các quan điểm của Đảng và Bác Hồ về công tác dân vận, trong suốt 90 năm qua, công tác tác dân vận được coi là vấn đề chiến lược, có ý nghĩa sống còn của Đảng. Ban dân vận Huyện ủy, khối dân vận các xã, thị trấn, các tổ dân vận ở thôn trong toàn huyện đã có nhiều nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là lực lượng nòng cốt trong công tác tham mưu cho BTV Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác tôn giáo, dân tộc, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua dân vận khéo. Thông qua công tác dân vận, nhân dân trong huyện ngày càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền trong mọi lĩnh vực, nhất là chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng TSVM.

Từ khi tổ chức Đảng của huyện được hình thành, cùng với các phòng, ban chuyên môn của Đảng, văn phòng cấp ủy đã làm tốt chức năng giúp cấp ủy điều hành toàn bộ hoạt động của Đảng bộ, phối hợp điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy; tham mưu tổng hợp và trực tiếp phục vụ cơ quan lãnh đạo cao nhất của cấp ủy giữa 2 nhiệm kỳ Đại hội. Văn phòng huyện ủy đã tham mưu hoàn thành tốt hoạt động của Huyện ủy, giúp HU tổ chức các nội dung đề ra trong chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm cũng như trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động thường xuyên.

Những kết quả mà ngành tổ chức XDĐ, dân vận và văn phòng cấp ủy đạt được trong những năm qua đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị TSVM, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở.

Phát biểu tại Hội nghị, đ.c Nguyễn Hùng Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Văn phòng HU, cùng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức XDĐ, Dân vận của Đảng và văn phòng cấp ủy trong toàn huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đ.c Bí thư huyện ủy đề nghị đội ngũ làm công tác tổ chức XDĐ, công tác dân vận và văn phòng cấp ủy từ huyện đến cơ sở cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trong thời gian tới. Trong đó ngành tổ chức XDĐ huyện tập trung tham mưu cho HU xây dựng, ban hành chương trình phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, trọng tâm là đổi mới nâng cao chất lượng công tác cán bộ; tham mưu bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp; tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ. Ngành dân vận tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về việc phát huy vai trò của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong giai đoạn mới gắn với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động; nhân rộng các mô hình điển hình trên mọi lĩnh vực … Văn phòng huyện ủy tiếp tục phối hợp làm tốt chức năng tham mưu, tổng hợp, phục vụ sự lãnh đạo của HU; thực hiện chặt chẽ quy trình chuyển, nhận, xử lý văn bản, tài liệu đảm bảo kịp thời, an toàn và bảo mật thông tin…góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao…

Nhân dịp này, có 21 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức XDĐ, công tác dân vận và văn phòng cấp ủy được Ban thường vụ Huyện ủy biểu dương, tặng giấy khen.

Hình ảnh khác:

 

Tin mới nhất

Kỳ họp thứ Mười bốn tổng kết HĐND huyện Khóa XIX Nhiệm kỳ 2016-2021(16/04/2021 11:07 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn...(29/03/2021 8:03 SA)

Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII và Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số...(26/03/2021 7:54 SA)

Đại hội đại biểu Hội LHPN xã Đồng Thanh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2021- 2026(26/03/2021 12:21 CH)

Ủy ban MTTQ VN huyện: Tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những...(17/03/2021 7:27 SA)

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với huyện về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV...(17/03/2021 12:59 CH)

Tiếp nhận 66 hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND huyện Khóa XX và 823 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp...(16/03/2021 2:21 CH)

Xã Hùng An: Tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử ĐBQH, ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.(16/03/2021 7:30 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
503 người đang online