Khai mạc Kỳ họp thứ Mười hai – HĐND huyện khóa XIX

Đăng ngày 16 - 12 - 2020
Lượt xem: 214
100%

Sáng 16/12, tại Nhà văn hóa trung tâm huyện, HĐND huyện khóa XIX long trọng khai mạc kỳ họp thứ Mười hai nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện năm 2020; đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2021; phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2021 và một số nhiệm vụ quan trọng khác.

 

Toàn cảnh Kỳ họp thứ Mười hai - HĐND Huyện khóa XIX

1. Toàn cảnh Kỳ họp thứ Mười hai - HĐND Huyện khóa XIX

Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Trần Quốc Toản (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh) cùng lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Thái Sơn (Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy), đồng chí Nguyễn Chi Hội (Phó bí thư thường trực Huyện ủy), đồng chí Bùi Văn Phúc (Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện) cùng các đồng chí trong BTV Huyện ủy; ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII; đại biểu HĐND huyện khóa XIX; Trưởng các ban, phòng, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Sau phần khai mạc kỳ họp của đồng chí Nguyễn Viết Quý (Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện), thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ huyện, đ/c Phạm Thái Sơn (Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy) có bài phát biểu quan trọng ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của HĐND huyện khóa XIX trong phát triển KT-XH của huyện năm 2020. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đã nhấn mạnh một số vấn đề mà kỳ họp lần này cần tập trung thảo luận và quyết định các giải pháp cụ thể, khả thi, hiệu quả để tiếp tục hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện đã đề ra.

Kỳ họp đã thông qua báo cáo của UBND huyện đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 do đ/c Vũ Thị Chanh (UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện) trình bày. Báo cáo nêu rõ: Năm 2020, mặc dù thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, trong đó có dịch Covid-19 bùng phát. Song Kim Động đã tranh thủ sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự lãnh đạo sâu sát của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực và đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, huyện đã hoàn thành tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm: Vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển KT-XH và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Kinh tế của huyện vẫn tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng tốt; 8/12 chỉ tiêu đạt và vượt KH; chương trình XD NTM đạt nhiều thành tựu quan trọng, huyện được công nhận đạt chuẩn NTM; là một trong những huyện tiên phong trong tỉnh tổ chức thành công Hội nghị Công bố quy hoạch vùng huyện đến năm 2035 và xúc tiến đầu tư vào huyện. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của huyện đạt 9,49%. Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng  4,13%; Giá trị sản xuất Công nghiệp xây dựng tăng 11,12%; Giá trị Thương mại dịch vụ tăng 8,16%; Cơ cấu kinh tế Nông nghiệp – Công nghiệp xây dựng – Thương mại dịch vụ tương ứng là 11,17% - 61,85% - 26,98%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 402,8 tỷ đồng, đạt gần 187% KH; Giá trị thu bình quân trên ha canh tác đạt 205 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng; Tỷ lệ làng văn hoá đạt 98,7%; Tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 95,5%; tăng DS tự nhiên ổn định ở mức 0,65%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,23% so với KH đề ra là 1,8%. Quốc phòng quân sự địa phương được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững.

Cùng với khẳng định những kết quả đã đạt được, BC của UBND huyện trình bày tại kỳ họp đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện năm 2020 để tập trung khắc phục kịp thời nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đặt ra trong năm tới.

Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, năm diễn ra cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, cùng với những diễn biến bất thường của tình hình thời tiết, bão lũ sẽ là những yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Do vậy, huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 là  tiếp tục thực hiện mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa chất lượng, nhất là các dự án nông nghiệp công nghệ cao theo chuỗi giá trị; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kĩ thuật quan trọng và dự án đô thị, thương mại theo quy hoạch; thực hiện các chính sách an sinh xã hội đầy đủ, kịp thời; không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu cụ thể: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 10,23%; Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng 2,74%; Giá trị sản xuất CN – XD tăng 10,88%; Giá trị TMDV tăng 11,86%; Cơ cấu kinh tế: NN-CNXD-TMDV:  10,41% - 62,21% - 27,38%; Tỷ lệ đô thị hóa đạt 23,5%; Giá trị thu nhập bình quân trên 1ha đất canh tác đạt 215 triệu đồng; Thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng;  Thu ngân sách trên địa bàn đạt 292,8 tỷ đồng; Tỉ lệ hộ nghèo (Theo chuẩn nghèo GĐ 2016-2020) giảm còn 1,2%; Tỉ lệ người dân tham gia BHYT tăng 2%-3%; Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%; tạo việc làm mới cho 1.700 lao động; Có thêm từ 2-4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Để đạt được các mục tiêu trên, huyện đã đề ra 13 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đối với từng lĩnh vực để triển khai thực hiện.

Cũng trong phiên họp ngày 16/12, kỳ họp thứ Mười hai đã thông qua Dự thảo NQ về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. UB MTTQVN huyện trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện và báo cáo về công tác tham gia XD chính quyền năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Kỳ họp cũng đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2020, dự toán NSNN năm 2021 và dự thảo NQ về dự toán NSNN năm 2021; thông qua báo cáo phương án phân bổ NS địa phương năm 2021 và dự thảo NQ về phân bổ NS địa phương năm 2021. UBND huyện trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự thảo NQ về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021. Thường trực HĐND huyện trình bày báo cáo về kết quả hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Các Ban của HĐND huyện trình bày các báo cáo thẩm tra theo phân công  của Chủ tọa kỳ họp.

Về dự và chỉ đạo kỳ họp, đ/c Trần Quốc Toản (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh) đã có bài phát biểu quan trọng ghi nhận và biểu dương những kết quả quan trọng mà huyện nhà đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020. Đồng thời, đ/c nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng mà kỳ họp lần này của HĐND huyện cần tập trung bàn bạc, thảo luận, quyết nghị đúng đắn những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trên cơ sở khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra để phát triển KT-XH của huyện trong năm 2021 và những năm tiếp theo một cách đồng bộ, hiệu quả và bền vững.

Trong phiên họp chiều 16/12, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện và  Chi cục THADS huyện trình bày báo cáo hoạt động năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. UBND huyện trình bày báo cáo về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tritại kỳ họp thứ Mười HĐND huyện.

Tiếp đó, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu dự kỳ họp tham gia thảo luận theo tổ về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH của huyện năm 2021 và tham gia ý kiến vào các BC, tờ trình, dự thảo NQ trong chương trình làm việc của kỳ họp.

Ngày 17/12, Kỳ họp thứ Mười hai HĐND huyện khóa XIX tiếp tục ngày làm việc thứ hai và bế mạc.

Một số hình ảnh tại Phiên Khai mạc Kỳ họp thứ Mười hai – HĐND huyện khóa XIX.

2. Các đại biểu dự kỳ họp

Các đại biểu dự kỳ họp

3. Chủ tọa kỳ họp

 Chủ tọa kỳ họp

4. Đc Trần Quốc Toản (Phó Bí thư Tỉnh ủy, CHủ tịch HĐND tỉnh) phát biểu chỉ đạo

Đc Trần Quốc Toản (Phó Bí thư Tunhr ủy, CHủ tịch HĐND tỉnh) phát biểu chỉ đạo

Đc Phạm Thái Sơn (Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy)

Đc Phạm Thái Sơn (Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy)

Các đại biểu dự kỳ họp chụp ảnh lưu niệm

Các đại biểu dự kỳ họp chụp ảnh lưu niệm

Tin mới nhất

Kỳ họp thứ Mười bốn tổng kết HĐND huyện Khóa XIX Nhiệm kỳ 2016-2021(16/04/2021 11:07 CH)

Huyện Kim Động: Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn...(15/04/2021 10:46 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn...(29/03/2021 8:03 SA)

Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII và Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số...(26/03/2021 7:54 SA)

Đại hội đại biểu Hội LHPN xã Đồng Thanh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2021- 2026(26/03/2021 12:21 CH)

Ủy ban MTTQ VN huyện: Tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những...(17/03/2021 7:27 SA)

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với huyện về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV...(17/03/2021 12:59 CH)

Tiếp nhận 66 hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND huyện Khóa XX và 823 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp...(16/03/2021 2:21 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
214 người đang online