https://ncov.moh.gov.vn/

Đại hội Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng ngày 23 - 02 - 2020
100%

Trong 2 ngày 21 và 22/02, Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham gia của 143 đảng viên của toàn đảng bộ. Dự và chỉ đạo Đại hội, có đ/c Nguyễn Văn Học (Phó Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện) cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.

 

Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện có 148 đảng viên, sinh hoạt tại 16 chi bộ các phòng, đơn vị chuyên môn của UBND huyện. Nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan đề ra. Qua đó, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng Đảng bộ và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.

Trong đó, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch... trên các lĩnh vực: Nông nghiệp, Công nghiệp – xây dlao động - xã hội, Thanh tra – Tư pháp, Nội vụ - Cải cách hành chính. Theo đó, kinh tế của huyện đạt mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đạt kết quả thiết thực; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu được tăng cường; văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ có chuyển biến tích cực, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đạt nhiều kết quả; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Tất cả 16 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; huyện đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng công vụ của cán bộ, công chức có chuyển biến.

Trong công tác xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội, Đảng bộ luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm bồi dưỡng, rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng được thực hiện nghiêm túc. Công tác xây dựng tổ chức Đảng được quan tâm, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện đã kết nạp được 46 đảng viên mới (vượt kế hoạch đề ra). Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khoá 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về hành động của cán bộ, đảng viên, đã góp phần quan trọng nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, các tổ chức chính trị - xã hội như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội CTĐ, Đội tự vệ, Hội CCB của cơ quan đều hoạt động có nề nếp. Riêng Công đoàn cơ quan, Đoàn Thanh niên và Hội CTĐ hàng năm đều đạt vững mạnh.Qua đánh giá, phân loại hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ có lập trường tư tưởng vững vàng; gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công (Đạt mục tiêu kế hoạch đề ra); trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 50% chi bộ đạt TSVM, 20% vững mạnh tiêu biểu; Đảng bộ Chính quyền huyện luôn đạt TSVM tiêu biểu được Ban Thường vụ Huyện uỷ khen thưởng. 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành nhiệm vụ, có trên 80% công chức, viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến (kế hoạch 100%), trên 20% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở. 100% các phòng, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, trong đó có 20% tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

  Nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy đối với Chính quyền và các đoàn thể; Phát huy tính năng động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, để làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho Huyện ủy, HĐND - UBND huyện trong xây dựng các kế hoạch, chương trình phù hợp, nhằm thực hiện đồng bộ và có hiệu qủa các giải pháp duy trì tốc độ  tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương; Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khoá XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. phấn đấu số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 90%. Làm tốt công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên, phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp từ 15 - 20 đảng viên mới.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đồng chí Nguyễn Văn Học (Phó Bí thu HU, Chủ tịch UBND huyện) nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng uỷ cần tiếp tục chỉ đạo các bộ phận và các chi bộ trực thuộc tham mưu, đúng, trúng và kịp thời giúp Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện. Coi trọng và đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng việc chuyển trọng tâm từ học tập sang làm theo để từ đó phát hiện và nhân rộng gương các điển hình tiêu biểu làm theo tấm gương của Bác. Quan tâm, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ - có năng lực công tác, có triển vọng phát triển. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, Đảng bộ; coi trọng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xứng đáng là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu của huyện.

Tại Đại hội, trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các ĐH đã lựa chọn bầu 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII được tổ chức trong thời gian tới.

Hình ảnh khác:

 

Tin mới nhất

Huyện Kim Động 100% Đảng bộ cơ sở hoàn thành tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025(21/03/2020 3:44 CH)

Đại hội Đảng bộ quân sự huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025(21/03/2020 11:08 SA)

Đại hội Đảng bộ Công an huyện Kim Động lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025(18/03/2020 2:44 CH)

Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Xá lần thứ 26, nhiệm kỳ 2015 – 2020(17/03/2020 11:49 SA)

Đại hội Đảng bộ xã Toàn Thắng lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020 – 2025.(17/03/2020 3:10 CH)

Đại hội Đảng bộ xã Phạm Ngũ Lão lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020 – 2025.(16/03/2020 9:16 CH)

Đại hội Đảng bộ xã Nghĩa Dân lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025(16/03/2020 2:53 CH)

Đại hội Đảng bộ xã Đức Hợp lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025(10/03/2020 3:05 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
1537 người đang online