https://ncov.moh.gov.vn/

Thực hiện công tác tuyên truyền - 27.02.2020

Đăng ngày 24 - 02 - 2020
Lượt xem: 21
100%

Căn cứ Công văn số 120/STTTT-TTBCXB ngày 19/02/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện công tác tuyên truyền, phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn phối hợp với Đài truyền thanh huyện triển khai tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

 

1. Tuyên truyền chương trình hành động về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Hưng Yên

Tuyên truyền theo nội dung Chương trình số 10/Ctr-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Hưng Yên

2. Tuyên truyền triển khai hoạt động giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2020

Tuyên truyền theo nội dung Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/2/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai hoạt động giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2020.

3. Tuyên truyền triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

- Tuyên truyền về tình hình và các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất để người dân biết,chủ động thực hiện; sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

-  Tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp tích, trữ nước và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nước, triệt để chống thất thoát, lãng phí nước, đồng thời thực hiện đúng lịch thời vụ, cơ cấu sản xuất, giống phù hợp trên cơ sở dự báo về nguồn nước; khuyến cáo, hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăm sóc đối với cây ăn quả tại các vùng có nguy cơ hạn hán.

4. Tuyên truyền về Đề án 61 tỉnh Hưng Yên

- Tuyên truyền các hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 61 về nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020 và các hoạt động triển khai thực hiện Đề án 61.

- Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân; các mô hình điển hình tiên tiến trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

5. Tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống dịch cúm A(H5N1) trên gia cầm và ở người

- Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tỉnh Hưng Yên về phòng, chống dịch cúm A(H5N1) trên gia cầm và ở người.

- Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm, biện pháp vệ sinh trong chăn nuôi, giết mổ gia cầm; Hướng dẫn người dân nhận thức đầy đủ nguy cơ và thách thức phòng ngừa dịch bệnh và chủ động các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế, ngành nông nghiệp.

- Tuyên truyền những kết quả đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm cũng như quyết tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành và địa phương trong triển khai các giải pháp phòng, chống dịch cúm A(H5N1) trên gia cầm và ở người.

Ghi chú:

- Chương trình số 10/Ctr-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020:

Tải tại đây Chương trình số 10.pdf

- Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/2/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai hoạt động giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2020 

Tải tại đây: 19.KH.UBND-10.02.2020.pdf

Tin mới nhất

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(22/06/2020 10:23 SA)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh(11/05/2020 9:50 SA)

Thực hiện công tác tuyên truyền tháng 5/2020(11/05/2020 3:55 CH)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)(16/04/2020 4:32 CH)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lenin (22/4/1870 - 22/4/2020)(16/04/2020 5:36 CH)

Ban thường vụ Huyện ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan...(06/04/2020 4:32 CH)

Thực hiện công tác tuyên truyền - 31.03.2020(31/03/2020 9:28 SA)

Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Đại...(27/03/2020 11:24 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
259 người đang online