Quy định về văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên.

Đăng ngày 06 - 02 - 2020
Lượt xem: 375
100%

 

Quy định này quy định về thời gian, trang phục, tinh thần, thái độ làm việc, sử dụng phương tiện, tài sản công vụ, cách bài trí tại công sở; đồng thời quy định về chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Xem và tải quy định tại đây: 01.2020.QĐ.UBND.pdf

Tin mới nhất

Quy chế quản lý và hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn...(12/10/2017 11:06 SA)

Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT tại UBND huyện Kim Động(24/05/2017 2:47 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
882 người đang online