https://ncov.moh.gov.vn/

Thực hiện công tác tuyên truyền - 17.03.2020

Đăng ngày 17 - 03 - 2020
Lượt xem: 25
100%

Thực hiện Công văn số 200/STTTT-TTBCXB ngày 16/03/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện công tác tuyên truyền, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn phối hợp với Đài truyền thanh huyện triển khai tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

 

1. Tuyên truyền việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính

Tuyên truyền, phổ biến Luật Tố tụng hành chính năm 2015; Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của tòa án; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ và kiến nghị sau giám sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính.

2. Tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh

Tuyên truyền Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Kế hoạch số 204-KH/TU ngày 31/12/2019 của Tỉnh ủy Hưng Yên gắn với việc đánh giá kết quả đã đạt được và khắc phục tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; hậu quả của ma túy tổng hợp, các chất ma túy mới; thủ đoạn của các tội phạm ma túy.

- Nêu gương những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống ma túy.

3. Tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm năm 2020

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm; phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, các biện pháp phòng ngừa.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức của nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm đặc biệt là các đối tượng có nguy cơ cao, các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

- Nêu gương các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm.

4. Tuyên truyền hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

Tuyên truyền theo nội dung Kế hoạch số 300/BCĐ-YT ngày 02/3/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc về hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2020.

5. Tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người

- Tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em; thông tin kịp thời các phương thức, thủ đoạn, kết quả giải quyết các vụ việc liên quan đến xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em.

- Tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, cố ý gây thương tích trẻ em, mua bán người, đánh tráo, bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em, bạo lực gia đình, nhóm tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên gây án nghiêm trọng…

- Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người.

6. Tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về An toàn thực phẩm; các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; các quy định về xử phạt hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền, quảng bá cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp chất lượng cao, thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn, đồng thời công khai các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản vi phạm quy định của pháp luật để người dân biết.

7. Tuyên truyền những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hưng Yên năm 2020

- Thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính và sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; các chủ trương chính sách của tỉnh và các thông tin hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

- Tuyên truyền về những lợi ích, hiệu quả của việc sử dụng dịch vụ thanh toán bằng phương thức không dùng tiền mặt; thu phí, lệ phí trực tuyến các dịch vụ công mức độ 4 tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. 

Ghi chú: Kế hoạch số 300: ab4b5c631adf1d2dKế hoạch 300.pdf

Tin mới nhất

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(22/06/2020 10:23 SA)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh(11/05/2020 9:50 SA)

Thực hiện công tác tuyên truyền tháng 5/2020(11/05/2020 3:55 CH)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)(16/04/2020 4:32 CH)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lenin (22/4/1870 - 22/4/2020)(16/04/2020 5:36 CH)

Ban thường vụ Huyện ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan...(06/04/2020 4:32 CH)

Thực hiện công tác tuyên truyền - 31.03.2020(31/03/2020 9:28 SA)

Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Đại...(27/03/2020 11:24 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
162 người đang online