https://ncov.moh.gov.vn/

Thực hiện công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

Đăng ngày 19 - 03 - 2020
Lượt xem: 15
100%

 

Thực hiện Công văn số 208/STTTT-TTBCXB ngày 17/03/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên về việc tuyên truyền Đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức các đợt tuyên truyền theo Kế hoạch số 369-KH/BTGTW ngày 18/2/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.  Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của địa phương.

Tải kế hoạch số 369-KH/BTGTW ngày 18/2/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương:Ke-hoach-369-BTGTW.doc

Tin mới nhất

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(22/06/2020 10:23 SA)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh(11/05/2020 9:50 SA)

Thực hiện công tác tuyên truyền tháng 5/2020(11/05/2020 3:55 CH)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)(16/04/2020 4:32 CH)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lenin (22/4/1870 - 22/4/2020)(16/04/2020 5:36 CH)

Ban thường vụ Huyện ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan...(06/04/2020 4:32 CH)

Thực hiện công tác tuyên truyền - 31.03.2020(31/03/2020 9:28 SA)

Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Đại...(27/03/2020 11:24 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
329 người đang online