https://ncov.moh.gov.vn/

Huyện Kim Động 100% Đảng bộ cơ sở hoàn thành tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng ngày 21 - 03 - 2020
100%

Đến ngày 20/3, tất cả 40 chi, đảng bộ cơ sở trong huyện đã hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025, tạo cơ sở quan trọng để Đảng bộ huyện chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 trong thời gian tới.

 

Do có sự chỉ đạo sát sao, trực tiếp của Thường trực HU, Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ huyện và các Ban XD Đảng của huyện; sự chủ động trong công tác chuẩn bị của các chi, Đảng bộ cơ sở nên ngay sau khi ĐH điểm của Đảng bộ xã Chính Nghĩa được tổ chức vào đầu Tháng 1/2020, 24 đảng bộ cơ sở và 15 chi bộ trực thuộc HU còn lại đã lần lượt tổ chức thành công ĐH đảm bảo các yêu cầu, quy định theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 185 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 102 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại các đại hội chi,  đảng bộ cơ sở, Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành trình đại hội đảm bảo chất lượng. Các điều kiện bảo đảm cho tổ chức đại hội được chuẩn bị chu đáo, trong đó, công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết được thực hiện kịp thời, hiệu quả, đúng quy định, thể hiện sự trang trọng và phù hợp với điều kiện thực tế của từng đảng bộ; an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội được đảm bảo. Công tác nhân sự cấp ủy khóa mới được chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình hướng dẫn. Do vậy, tại các đại hội, cấp ủy viên trúng cử theo đề án nhân sự đảm bảo về số lượng, cơ cấu, chất lượng cấp ủy viên được nâng cao. Trong tổng số 365 cấp ủy viên được bầu tại ĐH Đảng bộ cơ sở, NK 2020-2025, có 89 người là nữ; 62 cấp ủy viên dưới 35 tuổi. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: có 03 cấp ủy viên trình độ Tiến sỹ, 48 người trình độ Thạc sỹ, 238 người trình độ ĐH, còn lại là trình độ CĐ và Trung cấp. 38 cấp ủy viên có trình độ LLCT cao cấp.

Tin mới nhất

Đại hội Đảng bộ quân sự huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025(21/03/2020 11:08 SA)

Đại hội Đảng bộ Công an huyện Kim Động lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025(18/03/2020 2:44 CH)

Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Xá lần thứ 26, nhiệm kỳ 2015 – 2020(17/03/2020 11:49 SA)

Đại hội Đảng bộ xã Toàn Thắng lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020 – 2025.(17/03/2020 3:10 CH)

Đại hội Đảng bộ xã Phạm Ngũ Lão lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020 – 2025.(16/03/2020 9:16 CH)

Đại hội Đảng bộ xã Nghĩa Dân lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025(16/03/2020 2:53 CH)

Đại hội Đảng bộ xã Đức Hợp lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025(10/03/2020 3:05 CH)

Đại hội Đảng bộ xã Thọ Vinh lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020 - 2025(07/03/2020 7:56 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
1531 người đang online