https://ncov.moh.gov.vn/

Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đâị hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đăng ngày 27 - 03 - 2020
Lượt xem: 18
100%

 

Xem hướng dẫn tại đây: HD day manh tuyen truyen ĐH đang bo cac cap.pdf

Tin mới nhất

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(22/06/2020 10:23 SA)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh(11/05/2020 9:50 SA)

Thực hiện công tác tuyên truyền tháng 5/2020(11/05/2020 3:55 CH)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)(16/04/2020 4:32 CH)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lenin (22/4/1870 - 22/4/2020)(16/04/2020 5:36 CH)

Ban thường vụ Huyện ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan...(06/04/2020 4:32 CH)

Thực hiện công tác tuyên truyền - 31.03.2020(31/03/2020 9:28 SA)

Thực hiện công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng(19/03/2020 11:06 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
317 người đang online