https://ncov.moh.gov.vn/

Thực hiện công tác tuyên truyền - 10.4.2020

Đăng ngày 10 - 04 - 2020
Lượt xem: 25
100%

Căn cứ Công văn số 299/STTTT-TTBCXB ngày 28/4/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện công tác tuyên truyền, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn phối hợp với Đài truyền thanh huyện triển khai tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

 

1. Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tuyên truyền theo nội dung Hướng dẫn số 124-HD/BTGTW ngày 17/3/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Tuyên truyền thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tuyên truyền theo nội dung Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh về thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030.

3. Tuyên truyền công tác triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/2/2019 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về trật tự an toàn giao thông.

- Tuyên truyền đến toàn thể nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện nếp sống “Văn hóa giao thông”; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, ứng xử thiếu văn hóa khi tham gia giao thông.

- Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, phê phán các hành vi vi phạm an toàn giao thông để người dân biết.

4. Tuyên truyền hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21/4).

- Tuyên truyền về văn hóa đọc và phong trào đọc sách trên địa bàn tỉnh; những tấm gương điển hình, mô hình tiêu biểu có đóng góp tích cực trong xây dựng và phát triển phong trào đọc sách.

- Tuyên truyền về tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người cũng như vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng.

- Tuyên truyền về Hội sách online năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, bắt đầu từ ngày 19/4 đến ngày 20/5/2020 tại sàn Book365.vn để mọi tầng lớp nhân dân biết, tham gia.

Văn bản:

Hướng dẫn số 124-HD/BTGTW ngày 17/3/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh:   HD 124.pdf

Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh về thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030:  KH 48.pdf

 

Tin mới nhất

Triển khai tuyên truyền, cài đặt ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid - 19(10/08/2020 9:56 SA)

Ban Thường trực Ủy ban MTTM Việt Nam huyện Kim Động xây dựng kế hoạch phát động toàn dân tham gia...(27/03/2020 2:25 CH)

Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi(06/03/2019 10:36 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
370 người đang online