https://ncov.moh.gov.vn/

Ban thường vụ Huyện ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020

Đăng ngày 06 - 04 - 2020
Lượt xem: 19
100%

Thực hiện hướng dẫn số 115-HD/BTGTW ngày 08/01/2020 của Ban tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 12-HD/BTVTU ngày 20/3/2020 cảu Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020. Ngày 31/3/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành hướng dẫn số 06-HD/HU hướng dẫn về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020.

 

Tải hướng dẫn tại đây: Huong dan 06-HD.HU.pdf

Tin mới nhất

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(22/06/2020 10:23 SA)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh(11/05/2020 9:50 SA)

Thực hiện công tác tuyên truyền tháng 5/2020(11/05/2020 3:55 CH)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)(16/04/2020 4:32 CH)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lenin (22/4/1870 - 22/4/2020)(16/04/2020 5:36 CH)

Thực hiện công tác tuyên truyền - 31.03.2020(31/03/2020 9:28 SA)

Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Đại...(27/03/2020 11:24 SA)

Thực hiện công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng(19/03/2020 11:06 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
334 người đang online