Người sử dụng lao động vay vốn tại Ngân hàng CSXH lãi suất 0% để trả lương ngừng việc cho người lao động

Đăng ngày 11 - 05 - 2020
Lượt xem: 203
100%

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Ngân hàng CSXH Việt Nam vừa ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động để triển khai thực hiện trên toàn hệ thống Ngân hàng CSXH. Trong đó, người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính được vay vốn tại Ngân hàng CSXH với lãi suất 0% /năm, lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm, và khách hàng vay vốn không phải thực hiện bảo đảm tiền vay với thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng. Nguồn vốn vay được sử dụng để chi trả 1 phần lương ngừng việc cho người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Mức cho vay không quá 50% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng, tối đa trong 03 tháng (từ tháng 4/2020 đến hết tháng 6/2020). Được biết, Ngân hàng CSXH thực hiện phương thức cho vay trực tiếp đến khách hàng, đồng thời sẽ triển khai giải ngân đến hết ngày 31/7/2020. Theo hướng dẫn, đối tượng áp dụng gói ưu đãi này là người sử dụng lao động theo quy định tại Khoản 2, mục II Nghị quyết số 42 của Chính phủ, có tên trong Danh sách người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn để trả lương ngừng việc được Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt. Vì vậy, căn cứ tình hình thực tế, các đơn vị có nhu cầu vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động đủ điều kiện theo quy định cần khẩn trương đăng ký với UBND huyện, từ đó làm cơ sở cho Ngân hàng CSXH huyện tổng hợp, đề xuất nhu cầu vốn, đồng thời sớm triển khai giải ngân và chi trả cho người lao động ngừng việc…

Tin mới nhất

Huyện Kim Động tổ chức Lễ đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và đón nhận...(09/11/2020 9:08 SA)

Triển khai cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động theo...(30/10/2020 2:59 CH)

Xã Vũ Xá đón bằng công nhận đạt chuẩn NTM(13/10/2020 10:15 SA)

Lãnh đạo huyện gặp mặt doanh nghiệp doanh nhân kỉ niệm ngày doanh nhân Việt Nam(09/10/2020 3:13 CH)

Ngân hàng CSXH huyện triển khai ứng dụng giáo dục tài chính trên điện thoại cho khách hàng(21/09/2020 2:25 CH)

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (27/07/2020 3:13 CH)

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Kim Động triển khai cho người sử dụng lao động vay vốn để trả...(13/05/2020 2:38 CH)

Xã Toàn Thắng đón bằng công nhận xã NTM(25/12/2019 2:55 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
26 người đang online