https://ncov.moh.gov.vn/

Kim Động thực hiện toàn diện và hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII

Đăng ngày 18 - 06 - 2020
Lượt xem: 24
100%

Hòa chung với khí thế chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Đại hội Đảng bộ huyện Kim Động lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra trong 3 ngày 14, 15 và 16/6/2020 tại nhà VH trung tâm huyện - Đây sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ, quân và dân huyện nhà. Càng vinh dự hơn khi Đảng bộ huyện được Ban thường vụ tỉnh ủy chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Mỗi một nhiệm kỳ đại hội là một chặng đường, một mốc son đánh dấu sự trưởng thành, phát triển đi lên của Đảng bộ huyện Kim Động, trong đó minh chứng là việc thực hiện toàn diện và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại Đại hội, Báo cáo tổng kết thực hiện NQ đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015-2020; mục tiêu , nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 do đồng chí Nguyễn Văn Học – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bày đã nêu bật:  Nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII trong điều kiện còn nhiều khó khăn thách thức, song, Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn và thực hiện hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm ước đạt 9,51%; giá trị sản xuất nông nghiệp - thủy sản, công nghiệp - xây dựng và giá trị thương mại - dịch vụ bình quân hàng năm đều tăng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người tăng liên tục hàng năm, đến năm 2020 ước đạt 55 triệu đồng. Giá trị thu được trên 1ha canh tác ước đạt trên 200 triệu đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn trong 5 năm ước đạt 958 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với nhiệm kỳ trước. 100% các xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ làng văn hoá đạt 98,7%, tăng 6,2% so với năm 2015; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%, tăng 0,8% so với năm 2015; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá đạt 90%. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia bậc tiểu học đạt 100%, mầm non đạt 70,5% và đạt 47% ở bậc THCS. 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,8%; trong 5 năm tạo việc làm mới cho trên 12.000 lao động. Hằng năm, tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội đạt vững mạnh với tỷ lệ cao.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện đã tập trung triển khai thực hiện 3 khâu đột phá theo NQ ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, về tập trung thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp có giá trị tăng cao, hiện đại; về huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đô thị và khâu đột phá về đào tạo, đánh giá, sử dụng cán bộ. Qua đó, không chỉ góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của huyện; mở ra tiềm năng mới để huyện nhà phát triển mạnh lĩnh vực công nghiệp, TM, DV và đô thị, mà còn nâng cao chất lượng công tác cán bộ, cũng như chất lượng, hiệu quả hoạt động của  địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện.

Để góp phần phát triển kinh tế toàn diện, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện đã xây dựng và triển khai thực hiện nhiều chương trình, Đề án nhằm khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế của huyện để phát triển SXNN theo hướng bền vững. Đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp XD, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, quan tâm phát triển thương mại dịch vụ và du lịch trên địa bàn trên cơ sở kết cấu hạ tầng KT-XH được đầu tư XD đồng bộ, hiện đại.

Hàng năm, thu ngân sách trên địa bàn huyện đều vượt dự toán giao, tổng thu ngân sách trong 5 năm 2015-2020 của toàn huyện vượt 74% mục tiêu, tạo nguồn lực quan trọng góp phần đảm bảo các hoạt động thường xuyên của huyện và một số chương trình quan trọng về phát triển KT-XH. Công tác QLNN về đất đai, tài nguyên & bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện trong nhiệm kỳ 2015-2020 có nhiều chuyển biến tích cực.

Bên cạnh những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ huyện khóa XXII, lĩnh vực văn hóa – XH trên địa bàn huyện cũng có bước phát triển mới, góp phần cải thiện đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Trong đó, tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển CSVC giáo dục, đào tạo; thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và đạt nhiều kết quả tích cực. Chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn được nâng lên: Tỷ lệ  học sinh tốt nghiệp THPT 98,7%, THCS đạt trên 99,5%; có hơn 650 lượt giáo viên được công nhận GV giỏi cấp tỉnh, cấp huyện, 62 lượt GV giỏi tỉnh; hơn 2100 lượt HS giỏi các cấp, trong đó, có 36 lượt HS giỏi cấp quốc gia. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, làng văn hoá và cơ quan, đơn vị văn hóa trên địa bàn huyện. Việc đầu tư XD thiết chế VH đạt chuẩn được quan tâm với 54 công trình văn hóa, thể thao từ cấp huyện tới cơ sở được XD mới, nâng cấp, cải tạo. Bên cạnh đó, với 100% các xã, thị trấn trong huyện đạt chuẩn QG về y tế; CSVC, trang thiết bị y tế trên địa bàn huyện được đầu tư nâng cấp kịp thời, đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định ở mức dưới 1%, chất lượng dân số ngày càng được nâng lên. Các chế độ, chính sách chăm lo người có công, đối tượng bảo trợ XH được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời; Công tác hỗ trợ người dân phát triển SX, gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo , nâng cao đời sống nhân dân được triển khai hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo qua từng năm. Trong 5 năm qua, huyện nhà đã thực hiện gắn kết chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với tăng cường củng cố QP-AN và XD khu vực phòng thủ vững chắc; thế trận QPTD gắn với xây dựng thế trận ANND được giữ vững. LLVT huyện ngày càng vững mạnh. Công tác XD phong trào Toàn dân BVANTQ có bước phát triển mới, huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia. Tình hình ANCT, trật tự ATXH trên địa bàn huyện được giữ vững.

Trong nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ huyện, Hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên rõ rệt. Vai trò, chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp được khẳng định và nâng cao, nhất là việc ban hành và giám sát thực hiện các nghị quyết; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, tiếp xúc cử tri, đôn đốc giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri. UBND các cấp trong huyện thực hiện tốt chức năng quản lý hành chính Nhà nước tại địa phương theo hướng đổi mới, nâng cao giệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh CCHC, ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm phục vụ của đội ngũ CB, CC, VC được nâng lên. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - XH, hội quần chúng có nhiều đổi mới, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo; tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo XD Đảng bộ TSVM về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên trong toàn huyện.

Cùng với khẳng định những kết quả, nguyên nhân của những kết quả đạt được trong thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, BCH Đảng bộ huyện khóa XXII cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và xác định rõ nguyên nhân của hạn chế, yếu kém ở từng lĩnh vực cụ thể. Trong phát triển KT-XH: Một số chỉ tiêu chưa đạt Nghị quyết đề ra. Sản xuất nông nghiệp ở một số địa phương còn manh mún, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh chưa cao; sản xuất, chế biến, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị vẫn còn hạn chế; việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao chưa hiệu quả. Chất lượng một số tiêu chí nông thôn mới chưa cao. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư khu công nghiệp DĐK còn chậm. Chưa khai thác được tiềm năng phát triển du lịch. Thu ngân sách tăng cao nhưng chưa bền vững. Quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường có mặt hiệu quả chưa cao. Cơ sở vật chất, trang thiết bị ở một số trường học chưa đáp ứng kịp thời. Việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao có mặt còn hạn chế. Tỷ lệ bác sỹ, dược sỹ đại học trên 01 vạn dân thấp so với mặt bằng chung của tỉnh. Tỷ lệ sinh con thứ 3 và chênh lệch giới tính còn cao. Về lĩnh vực QP-AN: Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân có lúc chưa chặt chẽ. Công tác xử lý các trường hợp chống, trốn nghĩa vụ quân sự chưa hiệu quả. Một số loại tội phạm như trộm cắp tài sản, ma túy, cờ bạc và an ninh nông thôn còn tiềm ẩn phức tạp. Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị có nơi chưa thực sự hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác phát triển đảng viên ở nông thôn và doanh nghiệp gặp khó khăn; chất lượng sinh hoạt theo chuyên đề ở một số chi bộ nông thôn chưa cao; tự phê bình và phê bình vẫn là khâu yếu trong sinh hoạt đảng. Giám sát việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát còn hạn chế. Xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Hoạt động của MTTQ và đoàn thể ở một số địa phương còn chậm đổi mới, triển khai một số cuộc vận động, phong trào thi đua còn hình thức, thực hiện giám sát và phản biện xã hội có việc chưa hiệu quả.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực tế công tác LĐ, chỉ đạo thực hiện NQ ĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXII, Đảng bộ huyện đã xây dựng những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, phương hướng phát triển là: Tăng cường xây dựng Đảng và XD hệ thống chính trị TSVM; phát huy dân chủ, sáng tạo và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế và huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; xây dựng huyện phát triển nhanh và bền vững. Phấn đấu hàng năm: tạo việc làm mới cho 2200 LĐ. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1%. Duy trì 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ làng văn hóa đạt 98,7%; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đạt  95%; gia đình văn hóa đạt 96,5%. 100% tổ chức cơ sở đảng, tổ chức chính trị - xã hội cơ sở đạt mức xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó trên 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết nạp được trên 100 đảng viên mới/ năm. Phấn đấu đến năm 2025: Thu NS trên địa bàn đạt 1100 tỷ đồng, giá trị thu/ha đất nông nghiệp đạt 235 triệu đồng, tỷ lệ đô thị hóa đạt 35%. 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.  Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72% tổng số lao động. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 98%. Tỷ lệ người dân tham gia BHXH đạt 45%. 100% người dân được sử dụng nước sạch. Đến năm 2030, huyện Kim Động phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại; trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ lớn về nông sản của miền Bắc; đi đầu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển du lịch; là khu vực phát triển năng động, thịnh vượng, hài hòa và bền vững; động lực chính trong phát triển vùng của tỉnh Hưng Yên.

Tin mới nhất

MTTQ Việt Nam huyện: Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống (07/11/2020 8:51 SA)

Tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng, công tác dân vận của Đảng...(16/10/2020 9:11 SA)

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020)(13/10/2020 9:02 SA)

Hội nghị phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020(09/10/2020 2:52 CH)

Kỳ họp thứ Mười Một – HĐND huyện khóa XIX(23/09/2020 9:07 SA)

Các đồng chí lãnh đạo huyện dâng hương tại đình làng Thổ Cầu nhân kỉ niệm 59 năm ngày Bác Hồ về...(16/09/2020 4:22 CH)

Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung K85 (2019-2020)(12/09/2020 7:29 SA)

Hội nghị gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2020)(31/07/2020 4:45 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
402 người đang online