https://ncov.moh.gov.vn/

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền

Đăng ngày 09 - 07 - 2020
Lượt xem: 128
100%

Căn cứ Công văn số 572/STTTT-TTBCXB ngày 09/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện công tác tuyên truyền, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn phối hợp với Đài truyền thanh huyện triển khai tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

 

1. Tuyên truyền nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Tuyên truyền theo Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh về tuyên truyền nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2020 và các năm tiếp theo.

2. Tuyên truyền Đề án bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu

Tuyên truyền về kết quả thực hiện Đề án bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người dân và doanh nghiệp về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

3. Tuyên truyền công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước chính quyền các cấp và thực hiện năm dân vận khéo 2020

Tuyên truyền theo nội dung Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước chính quyền các cấp và thực hiện năm dân vận khéo 2020.

4. Tuyên truyền việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020; kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021.

Tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các thông tin về kỳ thi và công tác tuyển  sinh của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020; về mục đích ý nghĩa, những điểm mới của Kỳ thi, Quy chế thi tốt nghiệp THPT tới toàn thể cán bộ, giáo viên, các lực lượng tham gia Kỳ thi, học sinh và cha mẹ học sinh.

5. Tuyên truyền Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

- Tiếp tục tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam như: Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020; Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, qua đó góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt

- Tuyên truyền, phản ánh các kết quả trong triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh; các gương điển hình trong thực hiện Cuộc vận động để tiếp tục lan tỏa trong đời sống.

6. Tuyên truyền đấu tranh ngăn chặn phòng ngừa hoạt đng kinh doanh đa cấp trái phép

 Tuyên truyền theo tài liệu Nhận diện kinh doanh đa cấp bất hợp pháp do Bộ Công thương cung cấp.

7. Tuyên truyền Luật lực lượng dự bị động viên

- Tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu đầy đủ, chính xác về chính sách, pháp luật về quốc phòng, quân sự nói chung, Luật Lực lượng dự bị động viên nói riêng.

- Tuyên truyền những tấm gương điển hình của cán bộ, chiến sĩ dự bị động viên trong lao động, sản xuất và tham gia các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Các văn bản đính kèm: Kế hoạch 83.pdf

                                      KH 84.pdf

                                      Kinh doanh đa cấp.pdf

Tin mới nhất

Triển khai tuyên truyền, cài đặt ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid - 19(10/08/2020 9:56 SA)

Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19(03/08/2020 10:39 SA)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 -...(20/07/2020 2:51 CH)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(14/07/2020 3:49 CH)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(22/06/2020 10:23 SA)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh(11/05/2020 9:50 SA)

Thực hiện công tác tuyên truyền tháng 5/2020(11/05/2020 3:55 CH)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)(16/04/2020 4:32 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
353 người đang online