https://ncov.moh.gov.vn/

Hội nghị gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2020)

Đăng ngày 31 - 07 - 2020
Lượt xem: 277
100%

Sáng ngày 31/7, tại Hội trường lớn của huyện, BTV Huyện ủy tổ chức Hội nghị gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2020). Dự Hội nghị gặp mặt có đ/c Nguyễn Hùng Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đ/c Nguyễn Chi Hội – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; cùng các đ/c trong BTV Huyện ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các Ban XDĐ, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; các cơ quan, đơn vị khối khoa giáo của huyện; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn cùng cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

 

Diễn văn kỷ niệm do đồng chí Trần Thị Tuyết Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy trình bày đã khái quát toàn bộ quá trình phát triển 90 năm qua, những chặng đường lịch sử vẻ vang ngành Tuyên giáo của Đảng gắn liền với sự phát triển của đất nước, của tỉnh, của huyện. Ngành Tuyên giáo của Đảng đã góp phần to lớn vào việc xây dựng đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân… Đối với huyện nhà, từ sau khi tái lập huyện (1/4/1996) đến nay, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên giáo, những năm qua, công tác tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã có sự chuyển biến sâu sắc và đạt được những kết quả nổi bật. Ngành Tuyên giáo đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của các cấp, trong đó chú trọng đổi mới nội dung, phương thức thực hiện, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ, từ đó tổ chức thực hiện sớm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Tham mưu, đề xuất trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua đó lan tỏa nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong xã hội, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở các cấp, ngành, địa phương, đơn vị. Cùng với đó, công tác thông tin tuyên truyền tiếp tục được đổi mới; việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa – văn nghệ bám sát nhiệm vụ chính trị với nội dung, hình thức thể hiện đa dạng, phong phú, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh trên địa bàn…

Hội nghị cũng đã được nghe những ý kiến phát biểu của cán bộ làm công tác Tuyên giáo qua các thời kỳ.

Phát biểu tại Hội nghị, đ.c Nguyễn Hùng Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã biểu dương những đóng góp, cống hiến của các đồng chí làm công tác tuyên giáo trong Đảng bộ huyện qua các thời kỳ. Đ.c nhấn mạnh: nhiệm vụ đến năm 2030 theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXIII xác định đó là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị TSVM, phát huy dân chủ, sáng tạo và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế và huy động mọi nguồn lực phát triển KT-XH, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng huyện phát triển nhanh và bền vững. Phấn đấu đến năm 2030, Kim Động phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ lớn về nông sản của miền Bắc, đi đầu SXNN công nghệ cao gắn với phát triển du lịch, khu vực phát triển năng động, thịnh vượng, hài hòa và bền vững là động lực chính trong phát triển vùng của tỉnh. Để góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu đó, với vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, công tác tuyên giáo và đội ngũ làm công tác tuyên giáo trong huyện cần quán triệt, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị, tâm huyết, trách nhiệm, gương mẫu và có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Vì vậy, mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo phải hiểu rõ đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt thực tiễn cũng như nắm vững đối tượng cần tác động với phương châm “gần dân, nghe dân, nói dân hiểu, làm dân tin”. Cùng với đó, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của địa phương về phát triển KT-XH, QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trước mắt, tập trung phản bác những thông tin sai trái, xuyên tạc nhằm chia rẽ nội bộ trong quá trình chuẩn bị nhân sự ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, ĐH XIII của Đảng; định hướng tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân chủ động, tự giác thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn huyện. Cần phát huy hơn nữa vai trò tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, nhằm xây dựng Đảng bộ và Hệ thống chính trị TSVM, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng…

Ảnh hội nghị:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin mới nhất

Tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021(16/01/2021 10:50 SA)

Gặp mặt thường niên Hội hưu trí khối Dân chính Đảng huyện năm 2020(25/12/2020 9:24 SA)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng trao tặng Huy hiệu Đảng tại xã Chính Nghĩa(18/12/2020 2:31 CH)

Đồng chí Bí thư huyện ủy thăm, tặng quà chúc mừng Giáng sinh tại Giáo xứ Ngọc Đồng(18/12/2020 11:23 SA)

Kỳ họp thứ Mười hai - HĐND huyện khóa XIX thành công tốt đẹp(18/12/2020 8:06 SA)

Công an huyện tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT,...(16/12/2020 2:43 CH)

Khai mạc Kỳ họp thứ Mười hai – HĐND huyện khóa XIX(16/12/2020 8:25 SA)

Huyện Kim Động công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ(15/12/2020 8:44 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
519 người đang online