https://ncov.moh.gov.vn/

Triển khai tuyên truyền, cài đặt ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid - 19

Đăng ngày 10 - 08 - 2020
Lượt xem: 211
100%

Thực hiện Công văn số 1967/UBND-KGVX ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc triển khai, tuyên truyền, cài đặt ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác, phòng chống dịch Covid-19.

 

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND huyện yêu cầu:

1. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn:

- Vận động, tuyên truyền yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải cài đặt Bluezone (nếu có sử dụng điện thoại thông minh) để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Cử người ghi nhận các hoạt động ra, vào trụ sở, yêu cầu mọi người đến làm việc biết cài đặt và chạy ứng dụng.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục yêu cầu học sinh có điện thoại di động thông minh cài đặt cho mình và người thân sử dụng Bluezone.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài truyền thanh, Trang Thông tin điện tử huyện: Thường xuyên đưa tin tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến nghị, người dân cài đặt và sử dụng Bluezone.

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện: Phát động phong trào cài đặt và hướng dẫn sử dụng Bluezone trong toàn thể đoàn viên, hội viên của tổ chức, đơn vị mình.

5. UBND các xã, thị trấn: Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, bản tin công cộng, địa điểm đông người, bến xe, chợ, trung tâm thương mại và phát tờ rơi đến từng hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn để hướng dẫn, khuyến nghị người dân cài đặt và sử dụng Bluezone.

Thông tin chi tiết và các tài liệu tuyên truyền về ứng dụng Bluezone được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử huyện (http://kimdong.hungyen.gov.vn) và Trang chủ của ứng dụng Bluezone (https://bluezone.gov.vn/).

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

Tải toàn bộ tài liệu tại đây, hoặc:
1. Hướng dẫn sử dụng tài liệu truyền thông: Tải file
2. Biểu mẫu truyền thông: Tải file
3. Audio phát thanh-Toàn quốc: Tải file
4. Tài liệu hướng dẫn vận động cài đặt: Tải file
5. Tờ rơi truyền thông: Tải file
6. Video hướng dẫn cài đặt: Tải file
7. Poster truyền thông công cộng: Tải file
8. FAQ-Câu hỏi thường gặp: Tải file
9. Video tuyên truyền 8 giây: Tải file
10. Video tuyên truyền 15 giây: Tải file
11. Video tuyên truyền 30 giây: Tải file
12. Banner truyền thông: Tải file
13. Giới thiệu Bluezone: Tải file
14. Standee truyền thông: Tải file

Tin mới nhất

Thực hiện công tác tuyên truyền - 10.4.2020(10/04/2020 4:49 CH)

Ban Thường trực Ủy ban MTTM Việt Nam huyện Kim Động xây dựng kế hoạch phát động toàn dân tham gia...(27/03/2020 2:25 CH)

Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi(06/03/2019 10:36 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
564 người đang online