Tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đăng ngày 16 - 01 - 2021
Lượt xem: 166
100%

Sáng ngày 14/1, tại Hội trường lớn của huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Lê Huy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đ/c Phạm Thái Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đ/c Nguyễn Chi Hội - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đ/c Bùi Văn Phúc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; cùng lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa 23; Lãnh đạo các Ban XDĐ và Trung tâm Chính trị huyện; Ủy viên UBKT huyện ủy; trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Bí thư các chi, Đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc Huyện ủy; Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ quan trực thuộc Huyện ủy; Bí thư, Phó bí thư, Phó Chủ nhiệm UBKT đảng ủy các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

 

Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, song Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện theo phương châm “vừa phải tổ chức thành công đại hội điểm nhưng không ảnh hưởng đến các nhiệm vụ thường xuyên, vừa phải thực hiện “mục tiêu kép” là ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội” và đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng được tập trung cao, có chuyển biến tích cực cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao; kịp thời xây dựng, ban hành Nghị quyết Đại hội, Chương trình làm việc toàn khóa, quy chế làm việc của Ban Chấp hành, chương trình hành động, các quy chế, quy định của huyện; triển khai, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng; tiếp tục quán triệt, triển khai và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo phương châm phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, nhân dân, trong đó cán bộ chủ chốt, người đứng đầu làm nòng cốt, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Cùng với đó, Huyện ủy và cấp ủy cơ sở đã đề ra nhiều chủ trương lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, qua đó năm 2020, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của huyện đạt 9,49%, thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 407 tỷ đồng, vượt kế hoạch giao; thu nhập bình quân đầu người 55 triệu đồng; giá trị thu nhập bình quân trên 1ha đất canh tác ước đạt 200 triệu đồng. huyện nhà đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận và đã tổ chức Lễ đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Huân chương Lao động hạng Ba. Năm 2020, huyện nhà có 3 xã: Hiệp Cường, Ngọc Thanh và Phú Thịnh đạt xã nông thôn mới nâng cao. Trong năm 2020, có 7/41 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh (17,07%); 29 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (70,73%); 04 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được chú trọng, trong năm cấp ủy 2 cấp đã kiểm tra, giám sát chuyên đề 287 đảng viên và 210 tổ chức Đảng; UBKT 2 cấp tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên, qua đó xử lý kịp thời đối với các trường hợp vi phạm.

 Tại Hội nghị đã có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác xây dựng Đảng được BTV Huyện ủy biểu dương, khen thưởng.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đ/c Phạm Thái Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy đã trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đ/c Nguyễn Lê Huy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ và nhân dân trong huyện cần thực hiện trong thời gian tới: Trong đó, cấp ủy, tổ chức Đảng cần tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, bám sát các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa 12. Chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh từ cơ sở; tập trung chỉ đạo công tác nhân sự đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, ưu tiên lựa chọn những cán bộ có uy tín, năng lực, cán bộ trẻ để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Cùng với đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, trọng tâm vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; về công tác cán bộ; về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12; giải quyết kịp thời dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo, không để nảy sinh phức tạp. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, phục vụ cho phát triển KT-XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Cùng với đó, các cấp, các ngành cần tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các chương trình, đề án và các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển KT-XH, trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 2 khâu đột phá, 6 chương trình trọng tâm, 7 đề án về phát triển KT-XH, phát triển nguồn nhân lực, hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tiếp tục giữ ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn...

Hình ảnh khác:

Tin mới nhất

Kỳ họp thứ Mười bốn tổng kết HĐND huyện Khóa XIX Nhiệm kỳ 2016-2021(16/04/2021 11:07 CH)

Huyện Kim Động: Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn...(15/04/2021 10:46 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn...(29/03/2021 8:03 SA)

Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII và Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số...(26/03/2021 7:54 SA)

Đại hội đại biểu Hội LHPN xã Đồng Thanh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2021- 2026(26/03/2021 12:21 CH)

Ủy ban MTTQ VN huyện: Tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những...(17/03/2021 7:27 SA)

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với huyện về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV...(17/03/2021 12:59 CH)

Tiếp nhận 66 hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND huyện Khóa XX và 823 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp...(16/03/2021 2:21 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
735 người đang online