Ban Tuyên giáo triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo, công tác đào tạo bồi dưỡng LLCT nghiệp vụ năm 2021

Đăng ngày 22 - 01 - 2021
Lượt xem: 200
100%

Chiều ngày 20/1, Ban Tuyên giáo huyện ủy tổ chức Hội nghị triển triển khai công tác tuyên giáo, công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ năm 2021. Dự chỉ đạo Hội nghị có đ.c Trần Thị Tuyết Nhung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện ; Lãnh đạo các Ban XDĐ và Văn phòng Huyện ủy ; Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội huyện ; đại diện lãnh đạo các ngành khối tuyên truyền, khoa giáo huyện ; lãnh đạo, chuyên viên, giảng viên Ban tuyên giáo Hu, Trung tâm chính trị huyện ; Bía thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, trưởng ban Tuyên giáo, Báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội Đảng ủy các xã, thị trấn trong toàn huyện.

 

Năm 2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, chủ động làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo trên địa bàn, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ huyện. Trong đó, đã tham mưu giúp BTV Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện lĩnh vực tuyên giáo, triển khai học tập, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ; xây dựng Kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện lần thứ 23; đưa nội dung học tập và làm theo tư tuwngr, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với các phong trào thi đua, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Đặc biệt, ngành tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ đảng viên và nhân dân trong huyện thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và đạt được nhiều kết quả tích cực. Huyện nhà đã được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới ; Năm 2020, Đảng bộ huyện tổ chức thành công ĐH đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 23 làm điểm của tỉnh, được BTV Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền đã góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới ĐH XIII của Đảng, đồng thời, sau Đại hội, kịp thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả ĐH Đảng các cấp, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Cùng với kiện toàn tổ chức bộ máy Ban tuyên giáo từ huyện đến cơ sở sau Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, trong năm 2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức 2 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 160 lượt cán bộ làm công tác tuyên giáo cơ sở ; ban hành hàng trăm văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra nhiệm vụ công tác tuyên giáo ; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tại 10 đơn vị. Công tác tuyên truyền được các đơn vị, địa phương trong huyện tích cực triển khai thực hiện, trong đó tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, của huyện và cơ sở, các ngày lễ lớn, kỷ niệm trong năm ; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19, công tác ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ ; tuyên truyền công tác chuẩn bị và kết quả tổ chức ĐH Đảng các cấp, công tác xây dựng NTM… Trong năm 2020, khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm chính trị huyện duy trì tổ chức các hội nghị báo cáo viên hàng tháng ; duy trì hiệu quả hoạt động của Ban Biên tập trang thông tin điện tử của huyện kịp thời thông tin, tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện. Ban đã tiếp nhận và kịp thời cấp phát hơn 65.000 cuốn Bản tin Thông báo nội bộ của tỉnh, phát hành gần 4.800 cuốn Bản tin tổng hợp phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng, và tài liệu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức HCM 2020, cùng sổ tay nghiệp vụ các loại, phục vụ đắc lực cho cấp ủy, chính quyền trong thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tại địa phương, cơ sở. Bên cạnh đó, đội ngũ cộng tác viên dự luận xã hội tăng cường nắm bắt thông tin, kịp thời báo cáo cấp trên kiểm tra, xử lý ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, mở 28 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho hơn 2.400 học viên, đạt 100% chỉ tiêu năm, đồng thời biên soạn, phát hành lịch sử Đảng, phối hợp đưa nội dung giáo dục lịch sử truyền thống, lịch sử địa phương vào nội dung chương trình giảng dạy của nhà trường...

Để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng bộ huyện  trong năm 2021, ngành Tuyên giáo huyện nhà tiếp tục chủ động tham mưu giúp cấp ủy kịp thời quán triệt, triển khai các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong đó tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; tham mưu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ chí Minh dịp 19/5 ; tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo 35 và BTV Huyện ủy tăng cường định hướng, thông tin tuyên truyền, nắm bắt tình hình dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là dịp trước, trong và sau Đại hội lần thứ 13 của Đảng, cũng như trong việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, về xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp… Phối hợp với các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ năm 2021 cho hơn 2.300 học viên, góp phần nâng cao trình độ lý luận nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức viên chức trong huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới…

Tin mới nhất

Kỳ họp thứ Mười bốn tổng kết HĐND huyện Khóa XIX Nhiệm kỳ 2016-2021(16/04/2021 11:07 CH)

Huyện Kim Động: Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn...(15/04/2021 10:46 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn...(29/03/2021 8:03 SA)

Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII và Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số...(26/03/2021 7:54 SA)

Đại hội đại biểu Hội LHPN xã Đồng Thanh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2021- 2026(26/03/2021 12:21 CH)

Ủy ban MTTQ VN huyện: Tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những...(17/03/2021 7:27 SA)

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với huyện về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV...(17/03/2021 12:59 CH)

Tiếp nhận 66 hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND huyện Khóa XX và 823 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp...(16/03/2021 2:21 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
634 người đang online