Báo cáo KTXH 6 tháng đầu năm 2020

Đăng ngày 12 - 06 - 2020
Lượt xem: 289
100%

 

Tin mới nhất

BC tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022(01/10/2021 2:54 SA)

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021(04/06/2021 2:03 SA)

Báo cáo KTXH năm 2020, phương hướng 2021(15/12/2020 10:08 SA)

Báo cáo KTXH 9 tháng đầu năm 2020(21/09/2020 11:11 SA)

Báo cáo KTXH 3 tháng đầu năm 2020(16/03/2020 3:13 CH)

Báo cáo KTXH 6 tháng đầu năm 2019(21/06/2019 10:23 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
1162 người đang online