Huyện nhà tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử

Đăng ngày 01 - 03 - 2021
Lượt xem: 74
100%

 

Thực hiện văn bản chỉ đạo của các cấp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, cùng với tham gia công tác tập huấn và triển khai công tác bầu cử, Ban thường vụ Huyện ủy và UBND huyện đã ra Chỉ thị về lãnh đạo, và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Huyện đã thành lập Ủy ban bầu cử huyện và Uỷ ban bầu cử các xã, thị trấn; Ủy ban bầu cử huyện đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 01/KH-UBBC về triển khai tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thành lập, phân công nhiệm vụ thành viên của 3 tiểu ban phục vụ bầu cử gồm: Tiểu ban tuyên truyền, Tiểu ban chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và Tiểu ban chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự và Y tế; thành lập 1 tổ chuyên môn giúp việc UBBC huyện. Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND huyện về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, đã nhất trí giới thiệu 66 người đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, độ tuổi theo quy định ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX. Được biết, tổng số đại biểu HĐND huyện được bầu khóa XX là 32 đại biểu. Hiện nay, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử, huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn đang tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương với mục tiêu để ngày bầu cử 23/5 tới diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng luật và thành công tốt đẹp./.

Tin mới nhất

Kỳ họp thứ Mười bốn tổng kết HĐND huyện Khóa XIX Nhiệm kỳ 2016-2021(16/04/2021 11:07 CH)

Huyện Kim Động: Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn...(15/04/2021 10:46 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn...(29/03/2021 8:03 SA)

Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII và Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số...(26/03/2021 7:54 SA)

Đại hội đại biểu Hội LHPN xã Đồng Thanh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2021- 2026(26/03/2021 12:21 CH)

Ủy ban MTTQ VN huyện: Tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những...(17/03/2021 7:27 SA)

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với huyện về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV...(17/03/2021 12:59 CH)

Tiếp nhận 66 hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND huyện Khóa XX và 823 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp...(16/03/2021 2:21 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
20 người đang online