Báo cáo kết quả sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung quý I/ 2021

Đăng ngày 26 - 03 - 2021
Lượt xem: 356
100%

 

Tin mới nhất

Kết quả sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung quý III/2020 (29/09/2020 3:46 CH)

Kết quả sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung quý II/2020(03/07/2020 3:38 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
770 người đang online